Valli .

Paremman vanhuuden puolesta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta. 

Liitolla on noin 70 vanhusalalla toimivaa jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Kehitämme vanhuspalveluja, järjestämme koulutusta ja konsultaatiota sekä toimimme jäsenjärjestöjen edunvalvojana. Vallin hankkeet tukevat ikäihmisten osallisuutta, parantavat iäkkäiden teknologiavalmiuksia sekä kannustavat sukupolvien väliseen yhteistyöhön ja nuorten hakeutumiseen alalle.

Koulutus ja tapahtumien järjestäminen on tärkeä osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton toimintaa. Vuosittain liitto järjestää noin 20 erilaista tilaisuutta, joiden tavoitteena on antaa uusia ajatuksia ja näkemyksiä vanhustyöhön. Koulutuksia ja tapahtumia järjestetään myös muiden järjestökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Ne tukevat jäsenjärjestöjen sekä muiden vanhustenhuollon toimintayksiköiden toimintaa sekä kehittymistä, ja niissä panostetaan parhaaseen ja ajankohtaiseen asiantuntijatietoon. Osa koulutuksista toteutetaan verkkokoulutuksina.