Liiton historia .

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n juuret ovat 1900-luvun alun vahvassa sosialidemokraattisessa naisliikkeessä. Sosialidemokraattisille naisille sosiaalinen toiminta oli tärkeätä. Keskeisiä aiheita olivat vanhustyö, ensikoti-toiminta, äitien lomatoiminta sekä kuluttajavalistus.

1940- ja 50-lukujen vaihteessa toiminnot eriytettiin ja jokaista varten perustettiin oma järjestö. Vanhustyötä varten perustettiin vuonna 1953 Koteja Vanhuksille ry, jonka jäseniksi tuli  vanhainkoteja ylläpitäviä järjestöjä ja säätiöitä.

Koteja Vanhuksille ry:n toiminta oli aluksi vaatimatonta koulutustoimintaa. Valtakunnallisesti vanhustenhuollon painopiste oli vanhainkodeissa. Liiton toiminta alkoi vilkastua 1960-luvulla, ja samalla vuosikymmenellä maahamme perustettiin ensimmäiset eläkeläisjärjestöt.

Lue lisää Vallin alkuaikojen toiminnasta sosiaalineuvos Aira Heinäsen muistelemana

Liiton ensimmäinen toiminnanjohtaja Aira Heinänen, liiton puheenjohtajana vuosina 1995-2007 toiminut Arja Ojala ja liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas liiton 60-vuotisjuhlassa vuonna 2013. Kuva Kari Uittomäki.

Liitto sai ensimmäisen, tosin sivutoimisen, toiminnanjohtajan vuonna 1972. Samaan aikaan vanhustenhuollossa alettiin puhua avohuollosta ja kotisairaanhoidosta sekä palvelutaloista. Suomeen perustettiin sosiaalihallitus. Projektitoiminta alkoi järjestöissä.

Vuonna 1981 Koteja Vanhuksille ry muutti nimensä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitoksi. Liitto oli jo aiemmin siirtynyt toiminnassaan monipuolisempaan ja kokonaisvaltaisempaan vanhusten hyvinvointia tukevaan työhön.

1980-luku merkitsi liitolle kasvun ja kehittymisen aikaa. Liitto sai ensimmäisen kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan. Henkilökunnan ja jäsenjärjestöjen määrä kasvoi. Liiton toiminnassa alkoi painottua avohuolto.

1990-luvun alussa liitolla oli 21 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöillä oli vanhainkoteja, palvelutaloja tai asumispalveluja tarjoavia toimipaikkoja. Keskeinen muutos toiminnassa oli siirtyminen laitoshoidosta kohti avo- ja kotipalvelua. Valtakunnallisesti 1990-luvulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota dementiaan ja muutoin huonokuntoisiin vanhuksiin sekä vanhusten mielenterveyteen.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto kasvoi koko 1990-luvun voimakkaasti: jäsenjärjestöjä oli vuosikymmenen lopussa yli 40 ja henkilökuntaa lähes kymmenen. Liitto julkaisi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet –nimistä lehteä vuodesta 1993 vuoteen 2013. 

Liiton kunniapuheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen liiton 60-vuotisjuhlassa vuonna 2013. Kuva: Kari Uittomäki

2000-luvulla jäsenjärjestöjen määrä on jatkanut kasvuaan. Liiton hankkeissa on keskitytty muun muassa vanhojen ihmisten teknologian käyttöön, mielenterveyteen ja alan työvoiman saatavuuteen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto vietti 60-vuotisjuhliaan keväällä 2013.

 

Liiton puheenjohtajat:

Ida Aalle-Teljo (1953-1955)
Martta Salmela-Järvinen (1955-1974)
Elisabet Järvinen (1974-1986)
Tarja Halonen (1986-1995)
Arja Ojala (1995-2007)
Vappu Taipale (2008-2016)
Susanna Huovinen (2016-

 

Liiton toiminnanjohtajat:

Aira Heinänen (1972-1982)
Maija Vuohelainen (1982-1984)
Marja-Liisa Kunnas (1984-2012)
Virpi Dufva (2012-