VALLIn ja Ikäinstituutin yhteisesti koordinoiman Elämänote-ohjelman vaaliteesit

Osallisuutta, elämänhallintaa ja kustannussäästöjä – kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä​

1. Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa asukkaille hyvinvointia ja kunnille taloushyötyjä

  • Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista toimintaa, joka täydentää kuntien ja paikallisten yritysten palvelutarjontaa iäkkäille. ​
  • Yhteistyö järjestöjen kanssa on kunnille kustannustehokas tapa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.​

Kunnat voivat järjestöjen kanssa yhteistyössä vastata lain ja sote-uudistuksen tuomiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteisiin. Järjestöt voivat toimia kunnan kumppanina tarjoten tukea ja toimintaa kotona asuville iäkkäille. Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin täällä.

2. Ikäihmiset aktiivisina, osallisina toimijoina ovat yhteiskunnan voimavara

  • Iäkkäät tulisi nähdä aktiivisina toimijoina, yksilöinä ja yhteiskunnan voimavarana sen sijaan, että heidät nähdään yhtenäisenä, pelkkiä kustannuksia tuottavana joukkona.​
  • Lähiyhteisöllisyyden lisäksi iäkkäiden digiosaamista on tuettava osallisuuden vahvistamiseksi – puutteet digiosaamisessa eivät saa syrjäyttää.​

Järjestöt ovat merkittävä vapaaehtoistoiminnan areena. Pelkästään sote-järjestökentän vapaaehtoisten määrä on noin puoli miljoonaa. Suuri osa vapaaehtoisista on iäkkäitä. On tärkeää turvata vapaaehtoistyön edellytykset tarjoamalla järjestöjen toimintaa tukevia palveluita.

3. Yhteisölliset kohtaamispaikat ja kuljetukset ovat välttämättömiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

  • Kuntien tulee aktiivisesti kartoittaa vapaita tiloja ja tarjota niitä järjestöjen käyttöön matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi.​
  • Järjestöjen toiminnan saavutettavuus edellyttää riittävien kuljetusten järjestämistä, erityisesti haja-asutusalueilla. Järjestöillä itsellään on hyvin harvoin resursseja kuljetusten järjestämiseksi.​

Kunnat voivat järjestöjen kanssa yhteistyössä vastata lain tuomiin velvoitteisiin ja laajentaa iäkkäiden saatavilla olevaa palvelutarjontaa. Hankkeiden toiminnan piiriin ovat tervetulleita kaikki, myös kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevat ihmiset.​

Lue lisää täällä.