VALLIn kehittämä mittaristo seuraa ikääntyneiden digiosallisuuden tilannekuvaa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus pilotoi keväällä 2022 ikääntyneiden digiosallisuuden mittariston. Mittariston avulla voidaan jatkossa selvittää systemaattisesti ikääntyneiden digiosallisuuden kokemusta sekä tarpeita digitaalisessa yhteiskunnassa toimimiseksi.

Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta 2022. Logo valli.fi

Keväällä mittariston pohjalta laaditusta pilottikyselystä on nyt julkaistu Ikääntyneiden digiosallisuuden selvitys. Selvitys pohjautuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston toteuttaman valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeen ehdotukseen kansalliseksi digiosallisuuden mittaristoehdotukseksi (2022).

Ikääntyneet olivat tiiviisti mukana kyselyn testaus- ja kehitysvaiheessa. Kiitämme lämpimästi heitä sekä kaikkia kyselyyn vastanneita. Tämä julkaisu kokoaa kyselyn tulokset sekä esiin nousseet havainnot ja suositukset ikääntyneiden digiosallisuuden eri osa-alueiden vahvistamiseksi. Esittelemme myös muita esiin tulleita seikkoja, joita tulee ottaa huomioon ikääntyneiden digiosallisuutta seurattaessa ja mitattaessa.

Tutustu Ikääntyneiden digiosallisuuden selvitykseen (pdf). Voit myös katsoa pilottikyselyn tuloksiin liittyvän esityksen, joka pidettiin 7.6.2022 DigiAgeTalk -tilaisuudessa. Esitys alkaa tallenteen kohdasta 1:00:55. Siirry tallenteeseen Youtubessa: DigiAgeTalk2022.