VALLIn Trainee-toiminta tarjoaa nuorille positiivisia kokemuksia vanhustyöstä ja vaikuttaa nuorten mielikuviin

Sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön vetovoiman edistäminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, jonka eteen teemme VALLIssa töitä.

Itseluottamusta, käänteentekeviä kohtaamisia ja suunta elämälle

Nuorille suunnatun Trainee-toiminnan avulla olemme onnistuneet tarjoamaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä, vanhustyön ympäristöissä. Jalkautumalla nuorten pariin olemme lisänneet nuorten tietoisuutta sote-alan ja vanhustyön mahdollisuuksista sekä vaikuttaneet nuorten mielikuviin tarjoamalla positiivisia kokemuksia vanhustyöstä.

Vuonna 2022 toimimme seitsemällä eri paikkakunnalla ja toimintaamme osallistui 234 työelämän ja koulutuksen ulkopuolella tai opintojen nivelvaiheissa olevaa nuorta sekä 613 ikäihmistä. Vietimme nuorten kanssa neljä kuukautta ikäihmisten hoivakodeissa ja palvelutaloissa Trainee-ohjelman merkeissä. Tämän lisäksi jalkauduimme tapaamaan nuoria kuntouttavaan työtoimintaan, sekä TUVA- ja TELMA-opintoihin ja tarjosimme halukkaille mahdollisuuden tulla kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten pariin kannustavan ohjaajan tuella.

Trainee-ohjelmaan osallistuneet nuoret kokivat onnistumisen kokemuksia työelämässä (keskiarvo 4.9 asteikolla 1-5), lisäksi ohjelma vaikutti positiivisesti nuorten elämäntilanteeseen ja hyvinvoinnin kokemukseen (ka 4.8).

Mukana olleet iäkkäät sekä nuoret kokivat toiminnan merkityksellisenä ja oman hyvinvoinnin kokemusta edistävänä. Trainee-ohjelmiin osallistuneet nuoret ovat kuvanneet jaksoa käänteentekeväksi asiaksi, joka muutti tulevaisuuden suunnan. Nuoret saivat mm. itseluottamusta, heidän tulevaisuuden suunnitelmansa vahvistuivat, maahan muuttaneiden nuorten kielitaito vahvistui ja nuoret saivat positiivisen kuvan ikäihmisten parissa tehtävästä työstä sekä vapaaehtoistoiminnasta.

Toiminnassa mukana olleet nuorten ja iäkkäiden parissa toimivat ammattilaiset suosittelevat sukupolvet yhdistävää toimintaa ja he kokivat, että Trainee-toiminta on hyvä tapa innostaa nuoria alalle.

Palvelutalojen ja hoivakotien työntekijät huomasivat nuorten läsnäololla olevan positiivinen vaikutus iäkkäisiin asukkaisiin (ka 4.9)

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset uusi kohderyhmä – yhteistyökouluja etsitään

Tänä vuonna laajennamme kohderyhmäämme ja tarjoamme oppilaitosvierailuja sekä ohjattuja vapaaehtoistoiminnan kokeiluja myös peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Etsimme parhaillaan yhteistyöstä kiinnostuneita yhteistyökouluja pääkaupunkiseudulta, sekä muualta Suomesta. Vierailumme aikana nuoret saavat tietoa ikääntymisestä, alan monipuolisista työ-, opiskelu- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista sekä pääsevät kokeilemaan ohjatusti vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa.

Ohjattuun vapaaehtoistoimintaan osallistuneista nuorista sai lisää itseluottamusta ja rohkeutta erilaisten ihmisten kohtaamiseen (ka 4.9)

Vaikka nuoren oma tulevaisuuden suunta työelämässä tai opinnoissa olisikin sote-alan tai vanhustyön sijasta muualla, on taidosta kohdata ikäihmisiä ja vapaaehtoistoiminnan kokemuksesta hyötyä kaikilla aloilla.

Vanhus kukkaseppele päässään. Teksti: Trainee-nuoret ovat tuoneet suurta lisäarvoa meidän vanhojen ihmisten elämään.

KIINNOSTUITKO YHTEISTYÖSTÄ TAI HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

OTA YHTEYTTÄ:

Johanna Roti
Vastaava suunnittelija
puh. 050 374 8001
johanna.roti@valli.fi

Katso toiminnan esite täältä!

Kotisivut täällä.