Valtakunnallinen ja virtuaalinen Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Etsivän Vanhustyön verkostokeskuksen tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse tehdä työtä yksin, vaan tehdään työtä yhdessä hyvän ikääntymisen ja kotona asumisen tukemiseksi. Tarkoitus on, että tietoa, työkaluja ja vertaistukea jaetaan sekä vertaiskehitetään etsivää vanhustyötä vastaamaan entistä paremmin ikääntyneiden ihmisten tarpeisiin. 

Kaikki kiinnostuneet mukaan fb-ryhmään!

Vallin Facebook- sivustolle on perustettu suljettu ryhmä Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät. Ryhmässä on jo lähes sata etsivää vanhustyötä tekevää, kehittäjää tai aiheesta erityisesti kiinnostunutta ammattilaista ja opiskelijaa ympäri Suomea.  

Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät -ryhmään on hyväksytty kaikki tästä työstä kiinnostuneet.  Jos et ole vielä liittynyt ryhmään, niin laita hyväksymispyyntö ja vastaa alkukysymyksiin, niin olet mukana tässä upeassa joukossa. Tässä linkki suljettuun Facebook-ryhmään: https://www.facebook.com/groups/etsivavanhustyo/

Toiveet esiin 


Toivon että jokainen ryhmään liittynyt laittaa sinne pienen esittelyn itsestään niin tullaan tutummiksi, jolloin on helpompi kommunikoida keskenämme. Lisäksi on mielenkiintoista tietää, millaista etsivää ja löytävää vanhustyötä eri puolilla Suomea tehdään ja millä keinoin.  Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat selvittivät tässä Facebook -ryhmässä, millaisia tarpeita, odotuksia ja toiveita liittyy Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen toimintaan. Nyt kun kysely on tehty, voin kertoa millaisia suunnitelmia minulla on liittyen tähän Etsivän vanhustyön ”virtuaaliseen” verkostokeskukseen. 

Oikeasti toimiva verkosto 


Tarkoituksenani on koota tietoa ja herättää keskustelua liittyen etsivään vanhustyöhön ja verkostoitumiseen sekä yhteistyöhön. Ensinnäkin tulen fb-ryhmässä jakamaan ajankohtaista tietoa, sekä levittämään toiminnoistanne tietoa.  Tavoitteena on myös aloittaa live-sessiot, jossa vastaan kysymyksiin tai haastattelen asiantuntijaa liittyen teemaan. Lisäksi voin tulla tekemään liveraportointia teidän toiminnoistanne. Eli kutsu Päivi kylään, niin voin tehdä toimintaanne näkyväksi. 

Toiseksi Facebook-ryhmäläiset voivat aktiivisesti olla ylpeitä omasta työstään ja tuoda hyviä käytänteitä ja onnistumisia sivustolla esille. Siellä voi herättää myös keskustelua, kun tarvitsee sparrausta haasteisiin tai vinkkejä ongelman ratkaisuun, sillä monasti asiat on jo jossain päin ratkaistu eikä tarvitse lähteä aina keksimään pyörää uudestaan.  Tavoitteena on, että voimme oppia toisiltamme ja kehittää edelleen tätä tärkeää työtä. Se on myös kanava, jossa etsivän ja löytävän vanhustyön ammattilaiset tai ammattilaiseksi opiskelevat voivat vapaasti verkostoitua keskenään. Tämän lisäksi muokkaan  palautteiden pohjalta toimintaa vastaamaan paremmin tarpeita.  Jos et ole vielä ryhmässä, mutta mielenkiinto heräsi, voit olla minuun yhteydessä tai hakeutua yllä olevan linkin kautta ryhmään. 
Olet lämpimästi tervetullut joukkoon!

Päivi Tiittula
Puh. 050 408 5088
S-posti: paivi.tiittula@valli.fi