Vanhuksemme ansaitsevat hyvän hoidon ja huolenpidon – kaikissa olosuhteissa!

Hyvään hoitoon kuuluvat riittävä, ammattinsa osaava ja työhönsä sitoutunut henkilökunta sekä arvokkaan vanhuuden mahdollistava johtajuus ja esimiestyö.

Henkilökuntamitoituksen pitää perustua hoidettavien ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja se tulisikin mitoittaa mahdollisimman räätälöidysti esimerkiksi saattohoitotilanteet huomioiden. Tarvitsemme valtakunnallisesti yhtenäisiä mitoitusta tarkentavia ohjeita ja mittareita. Tarvitaan myös ohjeita siitä, millainen henkilökunta voidaan laskea hoitoa ja hoivaa antavaan henkilöstöön.

Tarjouskilpailuissa hinta on nykyisin ratkaiseva tekijä. Laatukriteerit tulee nostaa yhtä merkitsevään asemaan kuin palvelun hinta. Lisäksi vanhusten palveluiden valvonnan kaikkia tasoja tulee tehostaa omavalvonnasta viranomaisvalvontaan. Valvontaan tulee osoittaa riittävät resurssit, sillä vanhukset eivät usein pysty itse puuttumaan saamansa hoivan laatuun.

Maassamme on olemassa merkittävä joukko yhteiskuntavastuullisia ja järjestötaustaisia palveluntuottajia, joissa omistajaohjaus perustuu vahvaan arvopohjaan – näitä toimijoita tarvitaan jatkossakin ja heitä edustavat myös Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto sekä Vanhustyön keskusliitto.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto -Valli ry

Anni Lausvaara
toiminnanjohtaja
Vanhustyön keskusliitto ry – Centralförbundet för de gamlas väl