Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:llä on hyvä maine – mielletään erityisen avoimeksi ja vastuulliseksi

Valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö VALLI ry on sidosryhmiensä keskuudessa hyvämaineinen ja luotettu organisaatio, paljastaa T-Median toteuttama Luottamus&Maine-tutkimus.

VALLIn kokonaismaine sidosryhmien keskuudessa on hyvällä tasolla arvosanalla 3.92 (asteikolla 1-5), lähellä erinomaista tasoa. VALLIn sidosryhmistä tutkittiin vuoden 2021 loppupuolella uutiskirjeen tilaajat, jäsenyhteisöt sekä kilpailijakenttä.

“Tämä on erittäin hyvä tulos. Vain harvat organisaatiot saavat kaikki maineen osa-alueet vihreälle tai kokonaisarvosanan lähelle erinomaista”, T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kertoo.

Maineen yksittäisistä osa-alueista parhaimmat arvosanat saivat VALLIn hallinto, eli avoimesti ja läpinäkyvästi toimiminen, sekä vastuullisuus. Molemmat maineen osa-alueet arvioitiin erinomaiselle tasolle tutkittujen sidosryhmien keskuudessa.

Kuvaaja: VALLIn kokonaismaineen rakenne uutiskirjeen tilaajien, jäsenyhteisöjen sekä kilpailijakentän keskuudessa, Luottamus&Maine-tutkimus 2021.

“Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että hyvä maine kantaa. On hienoa nähdä, että VALLIn vahva maine korreloi sidosryhmien osoittamaan tukeen. VALLI saa sidosryhmiltään huomattavan vahvaa luottamusta osakseen. Maineen vahvuuksina näyttäytyvät vastuullinen sekä avoin tapa toimia ja data-analyytiikka paljastaa myös hyvän työnantajuuden merkityksen”, Leinikka avaa tutkimuksen tuloksia.

VALLIn tutkitun sidosryhmätuen osa-alueiden tarkempi tarkastelu paljasti, että jäsenyhteisöjen edustajien keskuudessa sidosryhmätuki on erinomaisella tasolla läpi tuen osa-alueiden. Kaikki tutkitut sidosryhmät ovat erityisen kiinnostuneita kuulemaan VALLIn kantoja.

”VALLI ry:n näkökulmasta tämä tutkimustulos antaa meille vahvan viestin siitä, että teemme työtämme suomalaisen vanhuuden ytimessä sidosryhmiämme kuunnellen ja muutoksiin ketterästi reagoiden. Tulevalle strategiakaudelle lähdemme intoa puhkuen, varmoin askelin – kaikkien meidän vanhuuttamme vahvistaen” toteaa VALLI ry:n puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen.

Näin tutkimme

T-Median toteuttaman Luottamus&Maine-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n mainetta sen sidosryhmien keskuudessa. Tutkimusotos on muodostettu VALLI ry:n sidosryhmärekisteristä, joka oli jaoteltu kolmeen taustaryhmään: uutiskirjeen tilaajat, jäsenyhteisöt sekä kilpailijakenttä.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 23.11.-11.12.2021.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 404 vastaajaa.

Lisätietoja:

Kai-Verneri Kaksonen, suhdepäällikkö, T-Media Oy
+358 50 545 5421, kai.kaksonen@t-media.fi

Harri Leinikka, toimitusjohtaja, T-Media Oy
+358 40 505 5001, harri.leinikka@t-media.fi

Virpi Dufva, toiminnanjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
+358 50 365 4664, virpi.dufva@valli.fi