Vanhusjärjestöjen toiminta turvattava nyt ja koronaepidemian jälkeenkin

Kannanotto 15.4.2020

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ilmaisee huolensa ja kantansa niin kunnille kuin valtiollekin liittyen koronaepidemian aikaansaamaan tilanteeseen kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiin. Vanhuksia ja vanhusjärjestötoimijoita ei saa nyt unohtaa: järjestöjen laaja-alaista toimintaa tullaan tarvitsemaan koronaepidemian jälkeenkin.

VALLI ry:llä on eri puolella Suomea useampia jäsenyhteisöjä, jotka ovat hyvin haastavassa tilanteessa. Nämä VALLIn jäsenet ovat toimineet yleishyödylliseltä pohjalta tukien oman alueensa vanhojen ihmisten elämää. Samalla näiden vanhusjärjestöjen toiminta on nivoutunut hyvin osaksi koko lähialueen vanhojen ihmisten palveluja ja toimintaa. Toimivaa yhteistyötä on rakennettu ja tehty jo vuosikymmenien ajan.

Meillä on VALLI ry:n jäsenistössä pieniä paikallisia vanhusalan yhdistyksiä, jotka tuottavat avopalveluita, esimerkiksi vanhusten päiväryhmiä. Avopalveluilla tuetaan vanhojen ihmisten mahdollisimman hyvää toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Useiden tutkimusten mukaan yksinäisyys on vanhuksilla huolestuttavan yleinen ongelma. Myös vanhusten yksinasuminen on lisääntynyt. Päiväryhmätoiminta on osaltaan ollut vähentämässä vanhojen ihmisten yksinäisyyden tunnetta.

Nyt nämä yhdistysten päiväryhmät ovat luonnollisesti koronan takia tauolla, ja samalla myös kuntien maksamat korvaukset yhdistyksille. Osassa yhdistyksiä on onneksi voitu sopia kunnan kanssa vaihtoehtoisista tavoista tukea vanhoja ihmisiä etäkontaktein nyt, kun ryhmätoiminnot ovat tauolla. VALLI ry vetoaa kuntiin aloittamaan vanhojen ihmisten toimintaryhmät ja kaikki muutkin vanhojen ihmisten päivätoimintaan liittyvät ostopalvelut heti koronakriisin jälkeen, kun vaan mahdollista on. Meillä ei ole varaa jättää vanhenevaa väestöä vailla fyysistä toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa sekä sosiaalisesti osallistavaa toimintaa, eikä ajaa alas pitkään toimineiden paikallisten yhdistyksien tukea ja palveluita vanhoille ihmisille.

Stean avustuksella järjestöjen kansalaistoimintaa voidaan onneksi jatkossakin toteuttaa nyt tehtyjen linjauksien mukaisesti. Tämä oli hyvä uutinen meille vanhusjärjestöjen toimijoille. Tämä ei kutenkaan ole riittävä avustusmuoto vanhusjärjestöille toteuttaa yleishyödyllistä toimintaansa.

Lisäksi koko Suomen osalta tulee pikaisesti selvittää, mikä instanssi tukee yhdistys- ja säätiömuotoisia vanhuspalveluiden tuottajia koronakriisin kaltaisissa tilanteissa. Tiedossamme on, etteivät nämä kolmannen sektorin palveluntuottajat ole oikeutettuja saamaan yrityksille nyt suunnattuja tukipaketteja. Vanhusjärjestöjen avopalvelutoiminnalle on löydyttävä taloudelliset tukimuodot nyt kriisin aikana joko valtion tai kuntien suunnalta. Tämä asia on ehdottomasti hoidettava pikaisesti kuntoon, mikäli haluamme, että Suomessa on jatkossakin paikallista ja alueellista vanhusjärjestöjen toimintaa niin kansalaistoiminnan kuin palvelutoiminnankin puolella.

Lisätietoja:

VALLI ry        

Puheenjohtaja
Hanna-Leena Ojalainen
Puh. 044 5144151     
hanna-leena.ojalainen@valli.fi  

Toiminnanjohtaja
Virpi Dufva
Puh. 050 365 4664
virpi.dufva@valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. VALLI työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLIn toimintojen ja hankkeiden avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan sukupolvien välistä yhteistyötä ja nuorten hakeutumista alalle.

TOP