Vanhusneuvostot paljon vartijoina

Vanhusneuvostot ovat toimineet Suomen eri kunnissa on jo vuosia, osassa kuntia hieman eri nimellä. Kuntalain 27 §:n mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Palaute vanhusneuvostojen toiminnasta ja tuloksellisuudesta on ollut hyvin vaihtelevaa. Joissakin kunnissa on saatu rakennettua toimiva ja vaikuttava vanhusneuvosto, ja yhdessä saatu muun kunnallishallinnon kanssa rakennettua parempaa vanhuutta kunnan vanhuksille ja ikääntyneille. Joissakin kunnissa taas vanhusneuvostojen rooli on jäänyt vähäiseksi, on puhuttu jopa ”kahvikuppikerhoista”. Eduskunnan alainen Ihmisoikeuskeskus julkisti nyt loppukesästä selvityksen Vanhusneuvostojen toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista kunnissa. 

Raportin tuloksista ilmenee tarve saada vanhusneuvostoille vahvempaa roolia ja enemmän vaikutusmahdollisuuksia vanhojen ihmisten asioiden edistämisessä. Raporttiin kannattaa tutustua. Kun lähitulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntiin, on vanhusneuvostoilla tärkeä rooli olla mukana turvaamassa ja edistämässä sitä, että oman kunnan alueen kansalaistoiminnan sisällöt ja toiminta saadaan integroitua edelleen ikääntyvien ja vanhojen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Siihen tarvitaan tekijöitä ja taloudellisia resursseja. Vapaaehtoistoiminta tuottaa paljon, ja on pääosin tuloksellista, mutta vapaaehtoistoiminnan koordinointi on myös turvattava jatkossakin.

Olemme etenkin viime aikoina kuulleet akuutista hoivahenkilöstöpulasta, mutta myös siitä on tullut viestiä, että kunnat ovat kiristäneet kriteerejä vanhojen ihmisten palvelujen saannille. Osa vanhoista ihmisistä on jäänyt vaille tarvitsemiaan palveluja. Erityisesti näissä kunnissa tarvitaan nyt uusien vanhusneuvostojen jäseniltä vahvaa otetta, jotta epäkohdat saadaan korjattua. Vanhoilla ihmisillä on oikeus saada tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Palvelujen saannin pitkäaikainen odottaminen lähellä elämänkaaren loppua tuntuu epäinhimilliseltä ja ala-arvoiselta kohtelulta.

VALLI ry on ollut, ja on nytkin mukana suunnittelemassa ja järjestämässä valtakunnallista Vanhusneuvostopäivää. Tänä vuonna tilaisuus on 4.11.2021: Tie takaisin parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, järjestöjen ja viranomaisten välillä. Me VALLIsta ja jäsenyhteistöistämme toivotamme menestystä nyt valituille uusille vanhusneuvostojen jäsenille, ja toivomme hyvän vuoropuhelun välillämme jatkuvan.

Virpi Dufva
VALLIn toiminnanjohtaja

Ihmisoikeuskeskuksen raportti: Selvitys: Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa