Vanhustenhuollon viisi viisautta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton suositukset hallitusohjelmaan 2019.

  1. Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.
  2. Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa.
  3. Palveluntarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun.
  4. Hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan.
  5. Kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.

Suositusten yksityiskohdat

1. Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän.

Kohdennettu neuvonta ja asiakasohjaus on avainasemassa ikääntyneiden hyvinvoinnin hallinnassa. Tätä varten jokaiselle vanhukselle on varmistettava vastuuhenkilö.

Yksinäisyys on gerontologian jättiläinen, jonka torjuntaan kansalaisjärjestöillä on tutkitusti vaikuttavia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

2. Järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa.

Sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset luovat luotettavaa hoivaa ympäri Suomen yli satavuotisen osaamisen pohjalta. Tuotot käytetään palvelujen kehittämiseen ja tämän työn arvo tulee huomioida.

On olemassa onnistuneita esimerkkejä tarjouskilpailuista, joissa yhteiskuntavastuullisten toimijoiden elinvoima säilyy.

3. Palveluntarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun.

Arvioinnin työvälineet tulee ottaa systemaattisesti käyttöön ja lisäksi tulee kuulla vanhuksen omaa ääntä.

Jokaisella ikääntyneellä on oikeus turvalliseenkotiin, jonne apua ja tukea saa tarpeen mukaan. Tunne hyvästä kodista pitää syntyä myös palveluasumisessa ja välimuotoisia ratkaisuja kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi kannattaa hyödyntää.

4. Hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan.

Hoiva-alan ongelmat eivät ratkea ainoastaan hoitajamitoituksella, koska henkilöstön tarve riippuu asiakkaiden tilanteesta. Välillä voi korostua kuntoutuksen tarve ja toisinaan esimerkiksi saattohoidon tarve.

Riittävän resurssin lisäksi tarvitaan vanhuksia kunnioittavaa asennetta aina hoitajista ylimpiin johtajiin saakka.

5. Kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.

Palvelun järjestäjän tulee ottaa ohjat käsiinsä palvelun tarjoajien kelpoisuusvaatimuksissa sekä palveluiden sisällön ja laadun määrittelyssä.

Köyhällä ei ole varaa halpaan – alihinnoiteltu palveluasuminen on kallis ratkaisu, koska se voi johtaa lisääntyneisiin ambulanssi-, päivystys- ja vuodeosastokustannuksiin.

Lisätiedot:

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
050 365 4664
virpi.dufva@valli.fi

TOP