Vanhustyön ammatteja

Pari viikkoa sitten kysyin, mitkä ammatit mielestänne ovat vanhustyön ammatteja. Lähes kaikki leikkimielisessä kyselyssä mainitut ammatit olivat omalla tavallaan myös vanhustyön ammatteja, koska mm. kampaajat ja optikotkin palvelevat vanhuksia. Vain pediatrin eli lastenlääkärin ammatissa se lienee harvinaista.

Eniten ääniä sai kuitenkin lähihoitaja, jonka jokainen mielsi vanhustyön ammatiksi. Seuraavan sijan jakoivat tasaisin äänimäärin toimintaterapeutti, fysioterapeutti, hoiva-apulainen/hoiva-avustaja ja kotipalvelutyöntekijä. Heti näiden jälkeen tuli sairaanhoitaja. Jalkahoitaja, lääkäri ja toimitilahuoltaja/siivooja saivat myös ääniä yli puolelta vastaajista.

Vanhustyön Trainee -hankkeen yhtenä tavoitteena on kannustaa ohjausalan ammattilaisia ohjaamaan soveltuvia nuoria vanhustyön ammatteihin. Ohjausalan ammattilaisilla tarkoitetaan opinto- ja ammatinvalinnanohjaajien lisäksi työvoimaviranomaisia, työvoimakouluttajia, hanketyöntekijöitä ja muita nuoria työssään ohjaavia. Heidän tuekseen hankkeessa valmistuu opaskirja vanhustyön ammateista, koulutusvaihtoehdoista ja siitä, millaisia ominaisuuksia eri ammateissa tarvitaan.

Helmikuussa pärähtää! Jos sinulla on kysyttävää tai vinkkejä opaskirjasen suhteen, niin ole yhteydessä jo sitä ennen.