Vanhustyön ammattilaiset on haastettu ympäri Suomea jalkautumaan sinne, missä vanhukset liikkuvat

Haastekampanjassa 25.9.-1.10.2023, sinut on osana välittämisen vuoden teemaa haastettu mukaan jalkautumaan ikääntyvien arkisiin ympäristöihin.

Valtakunnallisen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n välittämisen vuonna lähdetään porukalla tapaamaan senioreita turuille ja toreille. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Liikkuvan resurssikeskuksen valtakunnallisessa kampanjassa jalkaudutaan ikäihmisten pariin eri puolilla Suomea 25.9.–1.10.2023 välisenä aikana.

Kampanjan suojelijana toimii vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Viime kesänä Porin SuomiAreenalla monet kansalaiset haastoivat sotealan ammattilaisia sekä päättäjiä jalkautumaan enemmän ihmisten arkisiin ympyröihin. Myös alan ammattilaiset ovat haastaneet toisiaan mukaan tempaukseen. Järjestäjinä olemme tempauksen myötä haastaneet vanhustyön ammattilaisia kehittämään oman alueensa matalan kynnyksen palveluohjausta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Liikkuvassa resurssikeskuksessa on kehitetty järjestöjen ja julkisen puolen työparityöskentelyllä mallia matalan kynnyksen palveluohjaukselle jo vuodesta 2016. Yksi tavoitteista on kohdata senioreita, jotka eivät syystä tai toisesta saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin.

Haasteen tavoitteena on:

  • Kehittää matalan kynnyksen oikea-aikaista palveluohjausta sekä edistää yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä
  • Lisätä ikäihmisten osallisuutta ja toimijuutta
  • Tuoda palvelut lähelle ikäihmistä
  • Mahdollistaa palvelut kaikille
  • Luoda hyvää mieltä ja iloa sinne, missä kuljetaan

Tule mukaamme kehittämään oman alueesi matalan kynnyksen palveluohjausta! Toivomme vanhustyön toimijoiden tapaavan haasteviikolla senioreita ympäri Suomea – haasteeseen osallistuminen on helppoa!

Toimintaohjeet verkkosivuilla.

Lisätietoa haastekampanjasta:
Liikkuva resurssikeskus: Satu Järvenpää, satu.jarvenpaa@kotikunnas.fi,  p. 045 7750 0068
Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto VALLI ry: Päivi Tiittula, paivi.tiittula@valli.fi, p. 050 408 5088

Lisätietoa meistä:
https://www.kotikunnas.fi/hankkeet/liikkuva-resurssikeskus tai www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus
https://www.valli.fi/