Vanhustyön turvaopas tekee kaltoinkohtelua näkyväksi

Lähisuhdeväkivallan ja kaltoinkohtelun havaitseminen ja puheeksi ottaminen on haaste kaikille toimijoille sosiaali- ja terveysalalla. Väestön ikääntyessä väkivaltatyön osaamista edellyttävä asiakas kohdataan yhä useammin vanhuspalveluissa, järjestöjen toiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Juuri-hankkeessa turvataan asiakkaan avunsaanti yhdistämällä vanhustyö ja väkivallan vastainen työn uudenlaiseksi moniammatilliseksi osaamiseksi. 

Juuri-hanke kokoaa kattavasti yhteen Oulun alueen vanhus- ja väkivaltatyön toimijoita. Alueellisessa verkostossa ovat mukana kunta, seurakunta, useat järjestöt ja poliisi. Hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta vastaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Alueellisen verkoston toiminnasta ja uusien toiminta- ja työkäytäntöjen kehittämisestä vastaavat yhteistyökumppanit Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Oulun Seudun Mäntykoti ry.

Hanketyön tuloksena käytännön tarpeisiin vastaamaan on laadittu Vanhustyön turvaopas. Vanhustyön turvaopas on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat työssään erilaisissa elämäntilanteissa olevia ikäihmisiä. Turvaoppaan avulla on helpompi tunnistaa väkivalta ja puuttua siihen. Oppaan avulla työntekijä voi tutkailla ja arvioida väkivallan tai kaltoinkohtelun uhkaa, saada välineitä ennakointiin ja tilanteen turvaamiseen. Sitä voi hyödyntää sellaisenaan omassa työssään ja sen sisältö on helppo ottaa käyttöön myös työyhteisössä.

Tiivis opas palvelee vanhustyötä tekeviä sähköisenä netissä ja paperisena taskussa. 
Ota vanhustyön turvaopas osaksi osaamistasi!

Tilaa maksutonta turvaopasta: info(at)suvantory.fi tai (09) 726 24 22

Perehdy ja printtaa turvaopas: http://juurihanke.fi/materiaalia/vanhustyon-turvaopas

Ota yhteyttä: Juuri-Oulu 050 4398017 / 040 8421800

Juuri-hanke Facebookissa: https://www.facebook.com/hankejuuri/