Vanhustyötä lokaalista globaaliin

Suomalaisen kulttuurin päivänä Ateneumissa Helsingissä luovutettiin peruspalveluministeri Krista Kiurulle HALIn, SOSTEn ja Kuntaliiton yhteinen esitys lakien valmistelijoille. Esityksen tiiviinä sisältönä on, että sote-järjestöjen tuottamat hyödyt hyvinvoinnin edistäjinä ja julkisten palvelujen täydentäjinä turvataan kirjaamalla tulevien järjestäjäalueiden perusvelvoitteet selkeästi asianmukaisiin lakeihin. Vastauspuheenvuorossaan ministeri Kiuru suhtautui melko myönteisesti tehtyyn esitykseen. Tämä ilahdutti meitä järjestöjen edustajia.

Järjestöjen osaamispääoma hyödyttää koko Suomea

Suomalaisilla vanhusjärjestöillä on keskeinen rooli niin paikallisella, alueellisella kun valtakunnallisellakin tasolla toimia vanhojen ja ikääntyvien ihmisten edunvalvojina ja paremman elämän puolestapuhujina. Vanhenevan väestönosuuden määrä on maakunnissa edelleen kasvava. Onkin tärkeää, että maakuntien päättävissä elimissä, asiantuntijatyössä sekä muissa eri yhteistyöelimissä on riittävä edustus myös vanhusjärjestöjen toimijoilla. Ajantasaisen ja paikallisuuteen perustuvan tieto- ja kokemuspääoman, jota vanhusjärjestöjen edustajilla on, on taatusti käyttöä ja tarvetta mietittäessä laajempia kokonaisuuksia maakuntien toiminnoissa. Resurssien niukentuessa tarvitaan vahvaa innovatiivisuutta asioiden hoidossa ja ratkaisumalleissa. Tätä innovatiivisuutta löytyy niin vanhusjärjestöjen, kun muidenkin järjestöjen edustajilla. Meillä ei ole nyt varaa hukata sellaista osaamispääomaa, joka on jo monen vuosikymmenen saatossa järjestöihin karttunut.

Suomi esimerkkinä muille maille

Helmikuussa pidettiin Sosiaalisen Kehityksen Komitean 58. Istunto YK:n päämajassa New Yorkissa (CSocD58). Minulla oli ilo ja kunnia olla mukana Suomen delegaatiossa vanhojen ihmisten asioiden edustajana. Suomen delegaatiota johti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Suomi sai erinomaista näkyvyyttä ministeri Pekosen osallistuessa useampaan paneelikeskusteluun ja tilaisuuteen. Tänä vuonna Istunnon pääteemana oli asunnottomuus. Suomen edistyksellinen asunnottomuuden hoito sai hyvää palautetta eri tilaisuuksissa, ja sitä pidettiin hyvänä esimerkkinä. Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen käytti puheenvuoron, jossa esitteli Suomen ja Y-Säätiön asunnottomuuden hoitoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Toivottavasti päästään tässä asiassa maaliin saakka, ja asunnottomuus saadaan nujerrettua Suomessa kokonaan.

Suomessa jo yli 20% väestöstä on 65-vuotiaita tai vanhempia. Vanhojen ihmisten ja ikääntymiseen liittyvät asiat ja ovat myös globaalilla tasolla hyvin ajankohtaisia ja keskeisimpiä teemoja eri foorumeilla nyt ja tulevina vuosina. Väestön vanheneminen nähdään joka maanosassa jo haasteena, onneksi myös mahdollisuutena. Paljon on yhteistä jaettavaa, mutta myös opittavaa toinen toisiltamme. Istunnon yhteydessä AARPn järjestämästä Living, Larning and Earning Longer-tilaisuudesta on uutiskirjeessämme ja nettisivuillamme HelpAge Internetionalia Istunnossa edustaneen Vappu Taipaleen kirjoitus.

Erilaisia asumismuotoja erilaisiin tarpeisiin vanhoille ihmisille

VALLI perustettiin 67 vuotta sitten, ja liiton nimi oli alkuaikoina Koteja vanhuksille. Moni maa maailmassa on nyt tässä kehittymisen vaiheessa, tarvitaan koteja, suojaa vanhoille ihmisille. Vuosikymmenten saatossa on tässä asiassa meillä Suomessa edistytty hyvin. Nyt asumiseen liittyvällä agendalla on mm se, millainen asumismuoto turvaa riittävät palvelut ja hoivan eri kuntoisille vanhoille ihmisille, myös huomioiden toimintakyvyn muutokset. Olisiko paras koti hybridimallinen, jossa koti pysyisi samana, mutta palvelut mukautuisivat tarpeen mukaan, aina elämän loppuun saakka? Saisiko nykyisistä palvelutaloista, myös tehostetusta palveluasumisesta miksattua laajemminkin tällaisia pitkäaikaisia koteja?

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
VALLI ry