Vapaaehtoistoiminta tutuksi ikäihmisten kanssa

Vallin Yhdessä-toiminta on syksystä alkaen toteuttanut Päivä vapaaehtoisena -vierailuja, joissa maahanmuuttajat ovat tutustuneet ikäihmisiin ja vapaaehtoistoimintaan palvelu- ja hoivakodeissa. Tähän mennessä yli 400 maahanmuuttajaa on päässyt kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa. 

– Vierailuissa tärkeintä on mukava yhdessä tekeminen ja toisiin tutustuminen. Samalla osallistujat saavat konkreettisen kokemuksen siitä, mitä vapaaehtoinen voi ikäihmisten kanssa tehdä, kertoo Yhdessä-toiminnan projektisuunnittelija Aili Korteniemi.

Päivä vapaaehtoisena -vierailut ovat keväällä löytyneet myös Työväen Sivistysliiton TSL:n, Helsingin Evankelisen Opiston HEO:n ja Vihreän Opintokeskus Vision järjestämän luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen valinnaisista opinnoista. Opiskelijat ovat kevään aikana osallistuneet selkokieliseen vapaaehtoistoiminnan infoon ja kokeilleet vapaaehtoistoimintaa MEREO Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n ikäihmisten parissa. 

– Kokemukset ovat olleet positiivisia puolin ja toisin. Ikäihmiset ovat odottaneet opiskelijoiden vierailuja ja opiskelijat puolestaan ovat saaneet rohkeutta suomen kielen harjoitteluun. Monelle on tullut yllätyksenä, kuinka mukava yhdessä on viettää aikaa, vaikka yhteistä kieltä ei aina olisikaan, kuvaa Korteniemi.

Onnistuneissa päivissä tärkeintä on ollut konkreettinen ja mukava yhdessä tekeminen. Yhdessä on esimerkiksi pelattu mölkkyä, askarreltu helmikoruja ja istutettu yrttien siemeniä. Yhdessä tekeminen on luontevasti auttanut keskustelussa alkuun ja uusia suomen kielen sanoja on opittu tekemisen lomassa.

Toiminnallisia menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin

Yhteistyö TSL:n, HEO:n ja Vision koulutuksen kanssa on osa laajempaa muutosta, jossa vapaan sivistystyön toimijat ovat saaneet uuden roolin toiminnallisten ja joustavampien luku- ja kirjoitustaidon koulutusten järjestäjänä. Ensimmäiset pilottikoulutukset on järjestetty kevään aikana ja Päivä vapaaehtoisena -vierailut ovat toimineet yhtenä toiminnallisena menetelmänä TSL:n, HEO:n ja Vision koulutuksessa.

Joustavilla ja toiminnallisilla luku- ja kirjoitustaidon opinnoilla pyritään tavoittamaan esimerkiksi pienten lasten vanhempia tai henkilöitä, joiden osallistumista rajoittavat eri psyykkiset tai fyysiset haasteet. Tavoitteena on, että kotoutuminen ja kouluttautuminen käynnistyisi elämäntilanteesta riippumatta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulutuksissa osallisuus nähdään tärkeänä osana kotoutumista ja yhtenä tavoitteena on, että opiskelijat löytäisivät itselleen sopivia sosiaalisia verkostoja sekä mielekästä tekemistä kotoutumisen tueksi. Vapaaehtoistoiminnalla on tässä paljon annettavaa.

– Vapaaehtoisena ihminen pääsee vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin, sosiaaliset verkostot laajenevat, kielitaito harjaantuu ja uusi kotimaa tulee tutuksi. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta tarjoaa nopean väylän osaksi yhteiskuntaa, summaa Korteniemi. 

Päivä vapaaehtoisena -vierailuja jatketaan taas syksyllä. Vapaaehtoistoiminnan tueksi työstetään myös selkokielistä kuvin tuettua materiaalia, jotta entistä useampi kotoutuja löytäisi oman paikkansa Suomesta vapaaehtoistoiminnan avulla.

Lisätietoja

Yhdessä-toiminta
Aili Korteniemi
aili.korteniemi@valli.fi
050 400 9485