Vastaa kyselyyn sähköisesta asioinnista!

Vastaa kyselyyn ikäihmisten sähköisestä asioinnista ja vaikuta!

Digitalisaatio on muuttanut palvelut sähköisiksi ja osittain murtanut perinteiset tavat hoitaa omia asioitaan. Sekä julkiset palvelut, kuten asiointi verohallinnossa ja Kelassa, että yksityiset vapaa-ajan asiointipalvelut löytyvät yhä useammin internetistä. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus ja Valtiovarainministeriön AUTA-hanke haluavat selvittää, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, että ikäihmisten ääni kuuluu, kun sähköisiä palveluja kehitetään. Kyselyä voi vapaasti levittää eteenpäin ja toivommekin mahdollisimman runsasta vastaajien joukkoa.

Vallin Ikäteknologiakeskuksesta voi myös tilata kyselyä paperiversiona, jos vastaajajoukolla ei ole mahdollisuutta vastata internetissä. Vastauksia voi kerätä esimerkiksi palvelutalon päivätoimintaryhmässä. Paperilomakkeiden tilaus: Eija Uuksulainen eija.uuksulainen(at)valli.fi