Vastaus tietopyyntöön: Avustaminen satamissa ja kansainvälisen lauttaliikenteen laivoilla

Tietopyyntö:

”Laadimme parhaillaan Traficomissa paria uutta esteettömyyden tilakuvaa, lentoliikenteestä ja kotimaan matkustaja-alusliikenteestä. Viime vuonna teille lähettämästäni kyselystä olen saanut hyviä arvioita ja kommenttejanne esteettömyyden tilaan liittyen muiden tietojen ohella, mutta kansainvälisen laivaliikenteen osalta tyytyväisyysarvioita tai kommentteja oli varsin vähän (suuret Ruotsiin, Saksaan, Viroon suuntaavat laivat). — Mikä on teidän näkemyksenne etenkin avustamisen suhteen? Halutessanne voitte kommentoida näillä laivoilla matkustamista yleisestikin (mitä ovat keskeiset kehittämistarpeet?).”

Vastaus:

Haluamme kiinnittää huomioitanne mm. seuraaviin asioihin:

Laivahenkilökunnan riittävä esteettömyyteen ja sen eri osa-alueisiin perehdytys ja ajantasaisten tietojen ja taitojen ylläpitäminen säännöllisesti on tärkeää. Esimerkiksi aistivammaisten ja apuvälineiden kanssa matkustavien ihmisten avustaminen, erityisesti hätätilanteissa pitää olla saumatonta ja selkeää. Vrt. Ensiaputaitojakin ylläpidetään ja kerrataan säännöllisesti.

Aistivammaisten matkustajien asema laivaliikenteessä: Miten huomioidaan monikanavainen viestintä ja sen esteettömyys matkustettaessa ihan koko palveluketjun osalta (ts. lipun varaamisesta aina maihinnousuun ja satamasta poistumiseen asti).  Tässä pitää mielestämme huomioida myös itse laivalla liikkuminen ja myös siihen liittyvän viestinnän monikanavaisuus ja esteettömyys. Erityisesti tämä korostuu erilaisissa häiriö/hätätilanteissa. Kaikkien on pystyttävä saamaan tieto omalla tavallaan/itselleen sopivassa muodossa (esimerkiksi viittomalla tmv.)Erilaisten apuvälineiden käyttö laivaliikenteessä: VALLI ry toteaa, että esimerkiksi pyörätuolirobotin käyttö autossa vaatii pysäköitäessä runsaasti tilaa ympärilleen. Miten mahdollistetaan tällaisen asiakkaan tasavertaisuus autolauttaliikenteessä, jossa autokannelle sijoitettavien ajoneuvojen tiheys ei mahdollista robotin käyttöä (autosta nouseminen/sinne siirtyminen ei onnistu ilman robottia)?

Jos pyörätuolirobotin käyttäjä on matkalla yksin autonsa kanssa ja robottia ei mahdu autokannella käyttämään, miten ja mistä kustannukset muodostuvat? Joutuuko hän silloin maksamaan isomman auton paikasta?  Pohdittavaksi myös kysymys siitä, että voiko laivan henkilökunta auton laivaan ja sieltä pois satamissa? Ja miten tällöin mahdollistetaan esteetön siirtymä paikasta, jossa auto luovutetaan henkilökunnalle paikkaan, josta laivaan pääsee nousemaan? Oletusarvoisesti satamat itsessään eivät ole kovin esteettömiä paikkoja.  Määräsatamaan liittyen pohdimme myös, että miten tämä toteutuu laivan määräsatamassa, kun siellä liikkumista koskevat toisen valtion lait? Ja sen vuoksi kysymys kuuluukin, että kuka valvoo kansainvälisen laivaliikenteen esteettömyyttä?

Myös muihin apuvälineisiin liittyen pitää huomioida se, että autokannen ahtaudessa autosta voidaan nostaa ulos tarvittavat, ehkä suurikokoisetkin apuvälineet. Esteetön siirtyminen   sisätiloihin/sisätiloista takaisin laivaan pitää varmistaa. Apuvälineiden käyttäjä ei voi olla ainoastaan jalkamatkustajien reitin varassa. Usein se toki voi riittää.

Avustajan rooli ja kustannukset: onko avustajaan oikeutettu henkilö (esim. A-merkinnällä varustetun vammaiskortin haltija tai muuten avustajapalveluita tarvitseva henkilö) oikeutettu avustajan maksuttomaan matkaan?  Minkälaisia rajauksia tähän tehdään? (esim. perheenjäsen avustajana ei nykyään ole aina maksutonta, vaikka olisi mukana vain avustajan roolissa)
Esimerkiksi: vammaisella PIENELLÄ lapsella perheenjäsen on mukana joka tapauksessa (kun lapsi ei kykenisi ikänsä puolesta matkustamaan yksin), mutta esim. ikääntynyt pariskunta, jossa toinen osapuoli toimii toisen avustajana on eri asia).

Laivaliikenteessä tämä nykyisellään on sidottu tarvittavien hyttien määrään: jos yövytään samassa hytissä, avustaja ei ole maksuton, mutta jos avustajalla on oma hytti, niin se on maksuton. Miten tämä suhteutuu tilanteeseen, jossa avustettava tarvitsee apua myös yöaikaan/hytissään (esimerkiksi sängystä nouseminen/wc-käynnit?). Ns. kansipaikoilla matkustettaessa tilanne on selkeämpi.