Vastuullisesti kohti tulevaa

Elämme aikaa, jolloin tulevaisuuden ennustaminen on hyvin haastavaa. Maailmanpoliittinen tilanne tuo epävarmuuden ja huolen tunnetta myös vanhojen ihmisten elämään. Osalle heistä tulevat mieleen muistot omasta lapsuudesta tai nuoruudesta, jolloin Suomi oli sodassa. Tunnemuistijäljet voivat olla hyvinkin vahvoja. Yhteiset juttutuokiot, vaikka puhelimitse, ja läheisten läsnäolo lisäävät turvallisuuden tunnetta kaiken ikäisillä.

Tässä melko sumuisessa toimintaympäristössä teemme Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ssä uutta strategiaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Erityisesti jäsenistömme mielipiteet ovat pohjana strategian rakentamisessa. Alkuvuonna tehdyn jäsenkyselymme tulokset luotsaavat työtämme. Toisena keskiössä on viime vuoden lopussa tehty Luottamus&Maine-tutkimus, johon VALLIn sidosryhmien edustajat vastasivat. Näistä tuloksista on erillinen juttu tässä uutiskirjeessä (2/2022).

VALLI toimii vahvasti verkostoissa ja myös koordinoi ja rakentaa niitä. Uudet hyvinvointialueet luovat uudenlaisen, alueellisen tason verkostotyöskentelylle ja siinä olemme jäsenyhteisöjemme tukena. Kumppanuutta, yhdessä tekemistä ja myös poikkisektoraalista yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Vanhojen ihmisten ”äänen” välittäjän tehtävä on vastuullinen ja tässä työssä teemme parhaamme yhdessä jäsenyhteisöjemme kanssa.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja