Vastuullista vanhustyötä

”Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan yritykset luotettavasti, sillä nämä yritykset tekevät hyvää ja jakavat hyvää.  Yhteiskunnallinen yritys -merkin avulla voidaan kertoa siitä, että yrityksessä tehdään arvokasta ja merkityksellistä työtä, kuten meillä Koskenrinteellä – siksi me olemme merkillinen yritys” kertoo toiminnanjohtaja Sirpa Kotola Kotkan Koskenrinteeltä.

Lähes 90 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimus. Vastuullisuus ja yhteiskunnallisuus ovat trendeinäkin vahvassa nousussa. Yhteiskunnallisilla yrityksillä vastuullisuus ja valtuutus hyvää tekevänä yrityksenä on todistettavissa Yhteiskunnallinen yritys -merkillä. Kun valinnanvapautta palveluissa pyritään lisäämään, merkki auttaa tunnistamaan hyvää tekevät ja arvopohjaiset toimijat luotettavasti. 

Kestävää liiketoimintaa

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten. Nämä yritykset harjoittavat kestävää liiketoimintaa ja käyttävät suurimman osan voitostaan yhteisen hyvän tuottamisen joko kehittämällä omaa toimintaansa ja palvelujansa tai lahjoittamalla sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n jäsenistä 16:lla on Yhteiskunnallinen yritys -merkki. ” Merkin avulla kerromme yhteiskunnallisesta vastuustamme; olemme vastuullinen kotimainen yhdistys, jonka tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöistä vanhustyötä”, sanoo toiminnanjohtaja Tuija Järvinen Ruoveden Honkalakoti ry:stä. Porin Ruskatalot on juuri saanut Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalaisen mukaan ”Me Ruskataloissa koemme merkitykselliseksi Suomalaisen työn näkyväksi tekemisen. On myös tärkeää näinä aikoina korostaa yhteiskunnallisesti hyvää tekevien järjestöjen ja yhdistysten roolia valtakunnallisesti merkittävinä toimijoina”

Yhteiskunnalliset yritykset vastaavat suomalaisten kysyntään, sillä ne kantavat yhteiskunnallista vastuuta, toimivat avoimesti ja osoittavat läpinäkyvästi liiketoimintansa vaikutukset. Ne huolehtivat lisäksi ihmisten hyvinvoinnista asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja uudenlaisia toimintamalleja hyödyntäen. Yrjö ja Hanna Oy:n toimitusjohtaja Anni Lausvaara kertoo, että Tampereen kaupunki edellytti tarjouskilpailussaan yritykseltä näyttöä yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta – tätä varten säätiöllä oli osoittaa Yhteiskunnallisen Yrityksen merkki ja se menestyi kilpailussa.