Verkostotyöllä teknologiaosaamista ikääntyneiden parissa tehtävään työhön  

Erilaisista teknologiaratkaisuista on monenlaista hyötyä ja apua ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä. Teknologiaratkaisut voivat parhaimmillaan tukea myös ikääntynyttä kotona asumisessa ja mielekkään arjen askareissa. Tätä tahtotilaa edistetään vaikuttavimmin yhteistyöllä, joita sekä Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkosto kuin VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen verkosto tarjoavat.

Nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu hoivatyötä helpottavan ja potilasturvallisuutta lisäävän teknologian hyödyntäminen, yhdenmukaisten ja vaikuttavien menetelmien käyttöönotto kansallisesti ja julkisen sekä yksityisen sektorin kumppanuuden edistäminen digitalisaatioon liittyvän osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen verkosto ja Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkosto täydentävät toisiaan tuoden vahvaa verkostotyötä ja -tukea (ikä)teknologian kentälle. Verkostot tekevät tiivistä yhteistyötä ja ylläpitävät teknologiadialogia hyvinvointialueiden, viranomaisten, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä tutkimuksen ja koulutuksen välillä.

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen verkostossa korostuu loppuhyödynsaajien osallisuus ja ruohonjuuritason työ

VALLI ry on toiminut ikäteknologian teemojen parissa vuodesta 2010 alkaen. Yhtenä keskeisenä toimintamallina VALLI on koordinoinut Järjestöjen digiverkostoa (alkanut v. 2017) ja Ikäteknologiaverkostoa (alkanut v. 2019). Koska digitalisaation ja teknologian kehitys etenee vauhdikkaasti, rajapintojen ollessa monesti häilyviä, VALLI päätyi vuoden 2023 alusta yhdistämään verkostonsa yhdeksi Ikäteknologiakeskuksen verkostoksi. Uudistustyö hyödyttää verkoston moninaisia jäseniä jatkossa entistä paremmin, ja vahvistaa samalla Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkoston kanssa tehtävää yhteistyötä.

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen verkosto on käytännönläheinen, eri sektoreilla ikääntyneiden, digin ja teknologian parissa toimivien ja opiskelevien moniammatillinen verkosto. Ikäteknologiakeskuksen verkoston jäsenistössä korostuu hyvin monenlaisiin, erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin kohderyhmiin liittyvä erityisosaaminen sekä hankkeiden ja muun tuotekehityksen parissa toimivat eri alojen ammattilaiset. Ikäteknologiakeskuksen verkostossa jaetaan tietoa ja osaamista digi- ja teknologiakehityksen saralla verkoston jäsenten kesken sekä löydetään uusia yhteistyökumppaneita. Tapaamisten välillä verkostokirjeet kokoavat ajankohtaista tietoa yhteen. Ikäteknologiakeskuksen verkosto järjestää myös ajoittain opintokäyntejä.

Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkosto

Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkoston toiminta on käynnistynyt kansallisen KATI-ohjelman pohjalta keväällä 2023. Verkoston toiminnan tavoitteena on edistää ikäteknologian hyödyntämistä hyvinvointialueilla ja toimia avoimesti sekä puolueettomasti eri sidosryhmien välillä. Ikäteknologiaverkostossa on mukana kaikki hyvinvointialueet, oppilaitoksia ja yrityksiä. Hyvinvointialueen ikäteknologiaverkoston tapaamisissa käsitellään verkoston toiveista nousseita sisältöjä, jotka edesauttavat ikäteknologian käyttöönottoa, esimerkiksi teknologiapilotoinnit, osaamisen kehittäminen, tietoturva- ja tietosuojaosaaminen. Verkostoa koordinoi DigiFinland yhteistyössä THL:n kanssa.

Kiinnostuitko verkostoista?

Verkostoissa toimiminen on antoisaa ja mahdollistaa yhteisen työskentelyn saman tavoitteen äärellä. Tutustu verkostojen toimintaan ja liity mukaan!

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen verkoston verkkosivut.
Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkosto ilmoittautumislinkki