Vertaiskehittämisen – ja yhteistyön prosessin arviointimallit kehittämisverkostojen käyttöön

Mitä on toimiva ja tuloksellinen vertaiskehittäminen? Yhä useammin eri toimijoilta edellytetään yhdessä kehittämistä ja hakevan kehittämiseen vertaisuutta. Kehittämistä voi yhdistää sama teema, kohderyhmä tai toiminta. 

Mielellään -kehittämishankkeita (Eläkkeensaajien keskusliiton Elinvoimaa-hanke, Eläkeliiton Tunnemieli -hanke, Suomen Mielenterveysseuran Mirakle -hanke ja Vallin Etsivä mieli -sekä Kotipirtti ry:n Yhressä nääs – ja MEREO Vanhusten palvelutaloyhdistyksen Etsiväpiirit -projektit) yhdistää ikääntyneiden mielen hyvinvointi ja siihen kehitetyt monipuoliset menetelmät sekä julkaisut. Yhteistyövuosien 2012-2016 aikana valmistui nyt jaossa olevat vertaiskehittämisen – ja yhteistyöprosessin arvioinnin tavat.

Vertaiskehittäminen
Vertaiskehittämisen toteutumisen ja kehittämiskohteiden arviointiin luotiin lomake sekä lomakkeen pohjalta vertaiskehittämisen malli, joka konkretisoi vertaiskehittämistä ilmiönä. Malli on viitekehys hahmottaa vertaiskehittämistä kokonaisuutena. Arviointilomake auttaa tekemään näkyväksi erilaisten verkostojen ja kehittämishankkeiden yhteistyötä, vertaiskehittämistä toimintana, taitoina, kyvykkyyksinä ja tuloksina.

Vertaiskehittämisen malli on yksi kuvaus siitä, millaisia asioita ja vaiheita vertaiskehittämisessä on hyvä huomioida. Siinä vertaiskehittäminen on jaettu neljään osaan; tukirankaan eli valmistelevan työn kriittisiin menestystekijöihin, panoksiin eli tarvittaviin taitoihin ja kyvykkyyksiin, prosessiin eli toiminnan tasoihin ja tuloksiin. Koska jokainen vertaiskehittäminen on omanlaisensa, malli on vain viitekehys lähteä jäsentämään yhteistä ymmärrystä vertaiskehittämisen ilmenemisestä. Lisätietoa Vertaiskehittämisen mallista täältä.

Yhteistyön prosessin arviointi ja malli
Yhteistyön prosessin arviointiin luotiin arviointilomake, joka on sovellettu yhteistyön prosessin malliin. Työväline seurata yhteistyön kehittymistä ja löytää onnistuneet asiat sekä parantamisalueet, joihin voidaan puuttua yhteistyön kehittämiseksi.

Sujuva ja toimiva yhteistyö on monien asioiden summa, siksi on tärkeää, että sitä seurataan ja toimimattomiin asioihin puututaan. Toimimaton yhteistyö voi toimia enemmän riippakivenä kuin synergiaa tuovana etuoikeutena tehdä ja saavuttaa yhdessä asioita. Yhteistyön prosessin arvioinnilla ja siihen sovelletulla mallilla on mahdollista arvioida, seurata ja kehittää yhteistyötä alusta loppuun. Lisätietoa Yhteistyön prosessin arvioinnista ja mallista täältä.

Yhteistyössä
Mielellään -kehittämishankkeet 2012-2016

Lisätietoa yhteistyöstä ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen kehitetyistä menetelmistä valtakunnllisten liittojen ja hankkeiden alla olevilta sivuilta.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKLElinvoimaa -hanke
EläkeliittoTunneMieli -hanke
Suomen MielenterveysseuraMirakle -hanke
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liittoEtsivä mieli -projekti
MEREO, Vanhusten palvelutaloyhdistys ryEtsiväpiirit -projekti
Kotipirtti ry, Tampere, Yhressä nääs -projekti

Mallin kokoaminen ja kehittämisyhteistyön arvioinnin tuki:
Soste ry Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki
Mervi Aalto-Kallio, erityisasiantuntija
hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi- ja 
kustannusvaikutusten arviointi, tuki ja kehittäminen, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, EN, @AaltoKallioM

Helsingissä 31.8.2016
Anu Kuikka, suunnittelija
Valli ry, Etsivä mieli -projekti- See more at: https://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/vertaiskehittaemisen-ja-yhteistyoen-prosessin-arviointimallit-kehittaemisverkostojen-kaeyttoeoen/#sthash.vcvpjADz.dpuf