Virpi Dufva Hyvinvointialan liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi

Virpi Dufva

Hyvinvointialan liiton liittokokous valitsi 26.10. hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Mehiläinen Oy:n toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpään. Varapuheenjohtajiksi valittiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva ja Suomen Terveystalo Oyj:n toimitusjohtaja Yrjö Närhinen

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni, Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Aktan, Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtaja Martin Forss, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön toimitusjohtaja Olli Holmström, Touhula varhaiskasvatus Oy:n toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, Invalidiliitto ry:n pääjohtaja Petri Pohjonen, Attendo Oy:n terveyspalvelujohtaja Matias Pälve, Med Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Virta ja Neuroliiton toiminnanjohtaja Helena Ylikylä-Leiva

– Olen nyt ollut vuoden 2017 jäsenenä Hyvinvointialan liiton (HALI) hallituksessa, ja aiemmin muutaman vuoden sitä edeltäneen Sosiaalialan Työnantajat ry:n hallituksen jäsenenä.  Varapuheenjohtajana tulen tekemään parhaani, jotta HALI edustaa koko toimialaa ja kaikkia jäsenyhteisöjä tasavertaisesti. Tulevan Sote-rakenteen on turvattava eri kokoisten toimijoiden edellytykset jatkaa toimintaansa, sanoo Vallin toiminnanjohtaja Virpi Dufva.

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. Liitto valvoo jäseniensä yhteisiä etuja. Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Liiton 1500 jäsentä työllistää 80 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Liiton jäsenet tuottavat mm. vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Hyvinvointialan liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen. www.hyvinvointiala.fi