Visionääri, kansalaisvaikuttaja ja järjestöjen palveluiden puolustaja on poissa

JORMA NIEMELÄN MUISTOLLE 21.2.2022

Yhteiskuntatieteiden tohtori Jorma Niemelä (69) menehtyi 14. helmikuuta. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso, lapset ja lapsenlapset muiden läheisten ja laajan ystäväjoukon kanssa.

Vastuullisten ja kansalaistoiminnasta nousevien palveluiden turvaamiseksi joukko kansalaisvaikuttajia perustivat yhteiskunnallisen yrityksen vuonna 2018.  Yksi näistä visionääreistä oli ystävämme Jorma Niemelä. Hän halusi mahdollistaa järjestöille uudenlaisen yhteiskehittämisen toimintatavan ja digitaalisen alustan. Siitä ideasta syntyi Alustapalvelu Sociala Oy.

Jorma toimi Socialan hallituksen asiantuntijajäsenenä ja tärkeänä sparraajana palveluita tuottaville järjestöille, digitalisoituvassa yhteiskunnassa, muuttuvan soten toimintakentällä. Jorma puolusti kansalaistoimintaa ja vertaistukea osana palvelupolkuja ja mietti palveluiden kehittämistä aina heikoimmassa asemassa olevan asiakkaan näkökulmasta. Jorma oli Suomessa perehtynein henkilö Euroopan Unionin yhteisö- ja solidaarisuustalouden ohjelmaan. Hän pyrki perustelemaan sen merkitystä kaupallisen palvelutoiminnan ohessa ja rinnalla.

Jorma Niemelällä oli arvostettu ja pitkä tausta sosiaalialan kansalaisjärjestöissä. Hän toimi pitkään Sininauhaliiton toiminnanjohtajana ja vaikutti sen kehitykseen merkittävästi. Hän oli vuosituhannen vaihteessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:n puheenjohtaja. Tuolloin Jorma Niemelän johdolla mm toimitettiin laajalle levinnyt julkaisu “Hyvinvoinnin arjen asiantuntijat. Sosiaali- ja terveysjärjestöt uudella vuosituhannella”.

Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorina Jorma Niemelän työura kesti kaikkiaan 12 vuotta: hän aloitti Diakin rehtorina vuonna 2004 ja jäi eläkkeelle tehtävästä vuonna 2016. Hän oli keskeisessä roolissa Diakin kehittämisessä ammattikorkeakouluksi. Hänen sinnikkään työnsä tuloksena rakennettiin myös Helsingin Kalasatamaan vuonna 2016 valmistunut kampusrakennus.

Jorman persoonassa vaikuttavaa oli paitsi hänen visionäärisyytensä myös hänen lämmin huomaavaisuutensa. Kaikesta asiantuntemuksestaan huolimatta Jorma ei koskaan suhtautunut kenenkään toisen ideoihin alentuvasti tai vähätellen. Päinvastoin; Jormalla oli ainutlaatuinen kyky nähdä täysin keskeneräisissäkin ideoissa potentiaalia. Hän kannusti ja rohkaisi muita ja osasi heittäytyä seuraamaan toisten ideoita. Ehkä juuri tästä syystä, Jormalla, toisin kuin monella muulla visionäärillä, oli yleensä tärkeä rooli myös ideoiden konkretisoinnissa käytännön ratkaisuiksi.

Jorma oli keskeinen moottori tai katalyytti lukuisissa sote-järjestöjen toimintaedellytyksiä ja johtamista parantavissa hankkeissa, tutkimuksissa ja käytännön innovaatioissa. Omien laajojen selvitystöidensä lisäksi hän innosti muita tutkijoita ja ohjasi opinnäytetöitä. Hän myös saattoi yhteen valtavan määrän johtamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kansalaisyhteiskunnan osaajia.

Haasteiden sijaan Jorma näki mahdollisuuksia. Ratkaisukeskeisenä hän kannusti siihen myös muita. Muistutti, että epäkohtien luettelemisen sijaan on tärkeämpää osata tarjota uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Jorman vahva kristillinen usko ja elämänarvot antoivat hänelle vahvan moraalisen ja eettisen perustan toimimiselle kanssaihmisten kanssa ja puolesta.

STM:n tilaama Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa -selvitys jäi Jorman viimeiseksi julkaisuksi. Jorma panosti selvitykseen paljon, hyödyntäen asiantuntemustaan laajasti ja monialaisesti. Jormalle oli ensisijaisen tärkeää, kaikkia selvityksen suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia muotoillessa, että nämä suositukset olisivat myös toteutettavissa – ja että ne myös toteutuisivat. Tämän varmistamiseksi selvitystyötä tehtiin hieman tavanomaisesta poikkeavalla otteella, aktiivisessa vuoropuhelussa järjestöjen, tulevien hyvinvointialueiden sekä valtionhallinnon edustajien kanssa. Jokaisen suosituksen kohdalla onkin etukäteen varmistettu, että sen toteuttaminen todella olisi mahdollista.

Viime päivinä on ollut vaikuttavaa nähdä, miten juuri tämä asiantuntijoiden, tutkijoiden ja päättäjien verkosto on, yhdessä ja erikseen, aktivoitunut muistelemaan Jormaa eri medioissa. Jorma Niemelä on poissa mutta hänen työnsä jatkaa elämää meissä. Työn tulokset ja niiden vaikutus on arvokasta pääomaa myös tulevaisuuden järjestötoimijoille.

Jäämme kaipaamaan Jormaa.


Terhi Auvinen, Virpi Dufva, Hanna Hauta-aho, Päivi Heimonen, Paula Kirjavainen ja Markku Virkamäki sekä Alustapalvelu Sociala Oy:n hallituksen jäsenet Jussi Suojasalmi, Maarit Hirvonen, Ari Inkinen, Petri Pehkonen ja Tapio Tähtinen.

Muistokirjoitus on julkaistu alunperin Sociala Oy:n nettisivuilla. VALLI ry on yksi Socialan perustajaosakkaista.