Yhdenvertainen digitaalinen Suomi kaikille

Vallin Ikäteknologiakeskuksella on ollut ilo olla vuodesta 2017 lähtien mukana Digi arkeen -neuvottelukunnassa. Se on tarjonnut loistavan mahdollisuuden käydä vuoropuhelua ja vaikuttaa digitalisaatioon liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tässä yhteiskunnassa. Neuvottelukunnan työn ytimessä on ollut se, että digitalisaatio ei saa syrjäyttää. Neuvottelukunnan työ jatkuu vielä vuoden 2019 loppuun asti.

Digitalisaatio, digipalvelut ja digitalisaatioon liittyvät palvelujärjestelmät koskettavat meitä kaikkia. Ja se on varmaa, että meillä kaikilla on erilaiset valmiudet, kyvyt ja myös avuntarpeet digitalisaatioon liittyen.

Jokainen meistä tietää ja tunnistaa sen, miten tärkeää on osallisuuden tunne, itsenäinen suoriutuminen ja yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä oleminen. Yhteiskunnan palveluiden digitalisoituminen on helpottanut ja keventänyt useita palveluja ja prosesseja. Digitalisaatioon liittyvät palvelujärjestelmät voivat silti myös eriarvoistaa. Esimerkiksi ihmiset tai ryhmät, joilla on eri syistä johtuen puutteelliset valmiudet käyttää tai omaksua sähköisiä palveluita, voivat syrjäytyä.

Neuvottelukunta on koonnut toimintakertomukseensa keskeisiä huomioita aiheeseen liittyen. Se myös esittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia (12 kpl). Lähtökohtana se, että digitalisaatio ei saa syrjäyttää.
Neuvottelukunnan toimintakertomuksessa tuodaan esille tärkeitä huomioita digitalisaation kansalaisille tuomista haasteista. Mukana on vahva viesti tämän päivän uusista kansalaistaidoista eli digitaidoista, ja siitä, että kaikilla ei tarvittavia digitietoja ja -taitoja ole.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että digitaitoja parannetaan, jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi digitaalisten palvelujen hyötyjen ulkopuolelle. Huomioihin on myös nostettu digipalveluiden saavutettavuuden varmistaminen, digipalveluihin tunnistautumisen kehittäminen sekä sen tutkiminen, miten digitaalisuus vaikuttaa ihmisten arkeen.

Oheisesta toimintakertomuksesta löydät yksityiskohtaisempaa tietoa tästä tärkeästä aiheesta. Kannattaa tutustua!

Digitaalinen Suomi – Yhdenvertainen kaikille (pdf)

Lisätietoja saat tarvittaessa Sari Vapaavuorelta, sari.vapaavuori@valli.fi
Sari välittää myös mielellään terveisiänne neuvottelukunnalle!