Yhteisellä asialla nuorten hyväksi

Oulussa helmi-maaliskuun vaihteessa Oulun Seudun Mäntykodissa toteutettava Vanhustyön Trainee ei olisi löytänyt nuoriaan ilman sitoutunutta yhteistyötä paikallisen Ohjaamon kanssa. Haastattelimme ryhmän muodostamisessa avainasemassa ollutta asiantuntija Minna Tuhkasta.

Kuva1.jpg

Kuka olet ja mistä tulet?
– Olen Tuhkasen Minna ja olen toiminut Ohjaamo asiantuntijana Byströmin Ohjaamossa Oulussa reilun vuoden. Byströmin Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelukeskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut. Tehtäviini kuuluu alle 30 –vuotiaiden oululaisten nuorten ohjaaminen työhön ja koulutukseen. Työkokemusta ennen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelukseen tuloa minulla on mm. nuorisotyöstä, järjestötyöstä vammaisten parista sekä liikuntavammaisten nuorten parista yksityiseltä sektorilta. Olen työurani aikana järjestänyt myös paljon erilaisia tapahtumia sekä nuorille että vammaisille henkilöille. Ihmisten parissa tehtävä työ ja asiakaspalvelutyö on minulle mieluisinta.

Mikä työssäsi on sinulle palkitsevinta?
– Työssäni Ohjaamossa on palkitsevinta kun löydämme yhdessä nuoren kanssa hänelle sopivimman polun työhön tai koulutukseen. Iloitsen yhdessä nuoren kanssa opiskelu- tai työpaikasta. Olen myös aina valmis kokeilemaan kaikkea uutta!

Millaisia paikallisia haasteita Oulussa on nuorten työllistymisessä?
-Oulu on muuttovoittopaikkakunta, jonne muuttaa paljon nuoria eri paikkakunnilta, kuten koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta ja Kainuusta. Haasteena on se, kun suuri määrä nuoria  kilpailee rajallisista opiskelu- ja työpaikoista.

Onko tiedossasi, että Oulussa olisi nuoria ja vanhuksia yhdistävää toimintaa; projekteja, kokeiluja, tempauksia tai vastaavaa?
-Oulussa on esimerkiksi Lintulammen asukasyhdistys ry:n Yhdessä yhdenvertainen –hanke jonka kautta on mahdollisuus päästä Avustamistyön perusteet –kurssin kautta työkokeiluna oppisopimuskoulutukseen ja suorittaa henkilökohtaisen avustajan ammattitutkinto tai lähihoitajan osatutkintoja.

Millä mielellä lähdit tekemään yhteistyötä Vanhustyön Trainee -ohjelman kanssa?
-Halusin tarjota mahdollisimman monelle oululaiselle nuorelle mahdollisuuden päästä ohjelman kautta tutustumaan vanhusten parissa tehtävään työhön. Vanhustyön Trainee -ohjelmassa on mielestäni matalampi kynnys lähteä avoimin mielin työkokeiluun kartoittamaan omaa kiinnostustaan vanhusten parissa työskentelyyn ja halusin tarjota nuorille tämän mahdollisuuden. Koin tärkeäksi sen, että ohjemaan saadaan mukaan riittävästi nuoria. Lisäksi yhteistyö Valli ry:n Mari Huuskon ja Mäntykodin toiminnanjohtaja Nina Hynnisen kanssa toimi erinomaisesti.

Millaisia terveisiä lähettäisit muille Ohjaamoissa nuorten parissa työskenteleville?
-Toivoisin, että muutkin Ohjaamot tarttuisivat tähän mahtavaan mahdollisuuteen tarjota nuorille työkokeilupaikka Vanhustyön Trainee –ohjelman kautta. Nuorten ohjelmassa saama tuki ja ohjaus koko työkokeilun ajalta on mielestäni erityisen tärkeää. Uskon, että työkokeilu ohjelman kautta on varmasti ollut nuorille erittäin hyvä vaihtoehto selkeyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiaan. Nuoret ovat mielestäni saaneet ohjelmasta paljon enemmän kuin ns. tavallisesta työkokeilusta. Myös ryhmämuotoinen toiminta on ollut mielestäni hyvä, koska ryhmä on saanut tukea myös toisistaan eikä ketään ei ole jätetty yksin. Jokainen nuori on saanut toteuttaa erilaista toimintaa vanhuksille omista kiinnostuksen kohteistaan lähtien. Vanhustyön Trainee -ohjemassa mukanaolo oli minulle erittäin mieluisaa ja lähtisin ehdottomasti toistekin mukaan.