Yhteiskehittämällä yhteiset askeleet etsivään vanhustyöhön

Etsivän vanhustyön verkostokeskus kutsui viime kevään aikana koolle etsivää vanhustyötä tekeviä tahoja, joiden kanssa yhdessä työstettiin kahta isoa projektia: etsivän vanhustyön seminaaria ja etsivän vanhustyön korttipakkaa.

Yhdessä etsivää vanhustyötä tekevien ammattilaisten kanssa tehty työ on yhteiskehittämistä parhaimmillaan. Yhteiskehittämisessä tiedon käyttäjät osallistuvat tarvitsemansa tiedon tuottamiseen, sillä he itse tietävät, millainen tieto ja millaiset työkalut palvelevat heitä sopivimmalla tavalla.  Yhteiskehittämisprosessissa tekijöiden välille syntyy parhaimmillaan yhteinen ymmärrys sekä keskinäinen luottamus työstettävästä asiasta. 

Yhteiskehittäminen on tulevaisuutta 

Etsivän vanhustyön verkostokeskus koordinoi Kotipirtti ry:n ja MEREO / Vanhustenpalveluyhdistys ry:n tarpeesta sekä seminaariin että Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakkaan liittyvää työskentelyä. Tapahtuma ja julkaisu ideoitiin ja työstettiin yhdessä eri etsivää vanhustyötä tekevien tahojen sekä NOON kollektiivin kanssa. Vuorovaikutus ja tavoitteellinen yhteistyö olivat etsivän vanhustyön yhteiskehittämisen ytimessä. 

Yhteiskehittämisessä hyödynnettiin systemaattista, tosielämän havaintoihin perustuvaa lähestymistapaa, jossa etsivän vanhustyön toimijoilla oli aito kosketuspinta käytännön työhön ja ikääntyvien ihmisten avuntarpeisiin. Yhteiskehittämisen tiedetään onnistuneen, kun on kyetty sovittamaan yhteen monenlaisten toimijoiden asiantuntemus, osaaminen ja erilaiset intressit. Parhaimmillaan prosessissa vahvistuu monitoimijaiseen yhteistyöhön positiivisesti suhtautuva yhteiskehittäjän ammatti-identiteetti.  Tämä etsivän vanhustyön monitoimijainen yhteiskehittämiskokeilu oli opettavainen prosessi kaikille mukaan lähteneille tahoille. 

Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa kaivataan enemmän ymmärrystä ihmisten tarpeista ja todellisuudesta. 
– Se vaatii meitä ammattilaisia osallistamaan ihmisiä yhteiskehittämiseen ja tekemään rohkeita kokeiluita ratkaistaksemme yhdessä niitä viheliäisiä ongelmia, jotka lisäävät ikääntyvien ihmisten yksinäisyyttä ja avuntarvetta, sanoo porukan koolle kutsunut Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen vetäjä Päivi Tiittula Vallista. 

Yhteiskehittämisen tuotokset julki 30.10 2019

Etsivän vanhustyön seminaari järjestetään 30.10.2019 klo 9-15 Helsingissä, ravintola Lasirannassa. Aamupäivän aikana käsitellään ikääntyvien ihmisten yksinäisyyttä ja etsivän vanhustyön tarvetta yhteiskunnassa Elisa Tiilikaisen luennon johdolla yhdessä Jari Pirhosen, Marja Saarenheimon, Marjaana Seppäsen sekä kokemusasiantuntija Raija Viitasen kanssa.  Etsivän työn pioneeri ja Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja, Jaana Kauppinen, juontaa seminaarin.

Seminaarin iltapäiväohjelmassa eri toimijat jakavat hyväksi havaittuja työmenetelmiään ja hyviä käytäntöjään seminaariin osallistuville. Seminaarin aikana pääsee myös verkostoitumaan alan eri toimijoiden kanssa, joten seminaari on sopiva sekoitus teoriatietoa ja käytännön vinkkejä. Seminaarin lopuksi Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka näkee ensimmäistä kertaa päivänvalon. Korttipakkoja on jaossa rajallinen määrä, joten ole nopea ilmoittautumisessa, mikäli tahdot pakan omaksesi!

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka on tarkoitettu apuvälineeksi etsivää vanhustyötä tekeville ja tehtävää aloittaville ammattilaisille. Myös muut vanhustyön ammattilaiset, vanhusalan päättäjät ja kehittäjät hyötyvät pakasta. Yhdessä etsivän vanhustyön ammattilaisten kanssa tehty korttipakka pureutuu kolmeen eri aihekokonaisuuteen, joita ovat ”Mitä etsivä vanhustyö on?”, ”Miten etsivää vanhustyötä tehdään” ja ”Minä etsivän vanhustyön tekijänä”.