Yhteistyöllä nuorten mahdollisuuksia rikastuttamassa

VALLI ry:n Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnan ryhmämuotoinen työkokeilu tutustuttaa nuoria ikääntyvien parissa tehtäviin monipuolisiin työnkuviin. Toiminnan tulokset ovat yhteneväiset keväällä käynnistyneen, 118 kuntaa koskettavan työllisyyden kuntakokeilun tavoitteiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kolmivuotisen työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on muun muassa edistää nykyistä tehokkaammin työhön ja koulutukseen ohjautumista. Vanhustyön Traineessa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset tutustuvat ryhmän ja oman ohjaajan tuella ikääntyneisiin ja heidän arkeensa palvelutaloissa. Ryhmäjakson aikana kokeillaan erilaisia tehtäviä nuorten omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti, ja harjoitellaan samalla itsetuntemus-, vuorovaikutus-, ja työelämätaitoja. Esimerkiksi kahden edellisen vuoden aikana toiminnassa on ollut mukana toistasataa nuorta. 74 % toiminnassa mukana olleista nuorista ilmoitti motivaationsa koulutukseen ja / tai työhön hakua kohtaan kasvaneen ryhmäjakson aikana. 60 % hakeutui ryhmäjakson aikana sote-alan opintoihin tai palkkatyöhön, loput muille aloille.

Ryhmä nuoria ja vanhuksia, piirroskuva.

Kuntakokeiluissa kehitetään myös palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti. Vanhustyön Trainee -toiminnan vahvuutena on tarjota nuorille monipuolinen ja turvallinen työelämäkokemus ikääntyvien parissa. Vuodesta 2013 saakka toteutettuun toimintaan on mahdollista osallistua työkokeiluna.

Ikääntyviin ja heidän parissaan tehtävään työhön tutustuminen saattaa jännittää nuoria. Kun nuoret ovat päässeet kohtamaan ja kokeilemaan tehtäviä vanhustyön arjessa, ala alkaakin kiinnostaa ihan eri tavalla. Ensimmäinen kokemus voi olla ratkaiseva tekijä siinä, innostuuko nuori hakeutumaan työhön ikääntyvien pariin. ”Olemme hyvä ratkaisu nuorten työelämäkokemusten tarjoajana siinäkin mielessä, että hyvin monenlaisista uramahdollisuuksista, kuten teknologia- ja liikunta-alasta haaveilevat nuoret ovat saaneet kauttamme hyödyllistä kokemusta”, kertoo VALLI ry:n vastaava suunnittelija Suvi Hiltunen.

Kesällä 2021 Työllisyys Espoon ja Espoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta Vanhustyön Traineeseen ohjautui työkokeiluun kotoutumisvaiheessa olevia maahanmuuttajanuoria. ”Onnistunut yhteistyö Vanhustyön Trainee -toiminnan kanssa on esimerkki siitä, miten eri toimijoiden osaamista ja resursseja yhdistelemällä voimme luoda konkreettisia ratkaisuja ja edistää nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä kohti työelämää”, kertoo Työllisyys Espoon verkostopäällikkö Kirsi Eskelinen.

Vanhustyön Trainee -toiminta on valtakunnallista. Toiveena on, että muutkin kunnat tunnistavat Traineen mahdollisuudet ja erityisosaamisen sekä hyödyntävät sitä asiakkaiden palvelutarjonnassa. Traineessa kuullaan herkällä korvalla paikallisten toimijoiden toiveita, ja toimintaa on mahdollista muokata paikkakunnan nuorten tarpeiden mukaisesti.

Tutustu Vanhustyön Trainee -toimintaan ja ota yhteyttä!