Yhteistyötä ihmisyyden ytimessä – Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen katsaus kuluvaan ja tulevaan vuoteen

Vuosi 2020 lähti vauhdilla käyntiin Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa. Oli paljon tavoitteita ja niitä lähdettiin määrätietoisesti toteuttamaan. Kasvokkaisia tilaisuuksia ennätettiin pitämään verkostoyhteistyön edistämiseksi niin alueellisissa verkostotyöpajoissa kuin myös kunta-järjestö-yhteistyössä. Lisäksi järjestettiin koulutuksellisia tilaisuuksia sekä osallistuttiin ohjaus- ja työryhmiin.  Suunniteltiin monia vaikuttamiseen tähtääviä tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa innokkaasti.  

Hetkeksi kaikki pysähtyi ”Mustan joutsenen” ilmaantumisen myötä. Vähitellen koronapandemian laajuus paljastui myös suomaisille ja yhteiskunta meni kiinni.  Verkostokeskus raportoi STEA:lle tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta edellisen kahden vuoden ajalta. Mielessä kuitenkin kyti huoli ikääntyvien pärjäämisestä ja etsivän vanhustyön toiminnan haasteista sekä Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen mahdollisuuksista vastata muuttuviin tarpeisiin.  

Etätyön myötä päätös siirtää toiminnat verkkoon vaati sekä organisaatiolta että meiltä työntekijöiltä uuden omaksumista, työkaluihin perehtymistä sekä nopeaa reagointia. Digiloikka otettiin. Vuoden aikana on käynyt ilmi verkkotyöskentelyn mahdollisuudet, mutta myös sudenkuopat.  Etätyöskentely on tullut verkostokeskuksen työmuodoksi jäädäkseen.  Verkossa työskentely on mahdollistanut hyvien käytäntöjen ja yhteisten kysymysten käsittelyn erilaisissa kokoonpanoissa ketterästi, paikasta riippumatta, tukien yhteistä oppimista ja kehittämistä.  Haasteeksi on noussut oman työn johtaminen. Miten suunnittelen päiväni siten,  että  eri  tilaisuuksien väliin jää hetki  valmistautumiselle, oppimiselle, arvioinnille, analysoinnille sekä jatkokehittämiselle.

Kuluneena vuonna vain muutamia tuloksia mainitakseni verkostokeskus on koordinoinut Helsingissä kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeemistä verkostoyhdyspintatyötä, ja se on mallinnettu Innokylään. Pohjois-Savon, Haminan ja Virtain osalta verkostoyhteistyötä on valmisteltu vuodelle 2021.  Osaamista on edistetty Vertaisoppimisen foorumeissa sekä verkostotoimijoiden yhteistyöponnistuksin seminaareissa. Välittämisen viestiminen ja Huoli-ilmoituskäytännön yhdenmukaistamisprosessin edistäminen ovat verkostokeskuksen vuoden 2020 ja tulevan vuoden 2021 merkittävimpiä vaikuttamisen tekoja.

Tässä vaiheessa vuotta voinkin todeta helpotuksesta huokaisten, että verkostokeskus on kyennyt koronasta huolimatta toimimaan lähes tavoitteiden mukaisesti. Siitä kiitos kuuluu teille kaikille upeille yhteistyötahoille, joiden kanssa verkostokeskus on saanut tänä vuonna tehdä yhteistyötä. Lisäksi lämmin kiitos Johannekselle ja Ritvalle, jotka opiskelijoina teitte hienot harjoittelut Verkostokeskuksessa. Kiitos myös vallilaisille keskinäisestä jakamisesta ja tsempistä.  Pandemia on nostanut etsivän vanhustyön tarpeellisuuden ja verkostotyön kehittämisen entistä ilmeisemmäksi, joten jatketaan yhteistyötä ihmisyyden ytimessä.

Päivi Tiittula
Erityisasiantuntija VALLI ry