Yksin asuvat esiin!

vanha nainen istuu nojatuolissa ja katsoo ulos. kädessään hänellä on kävelykeppi ja vieressä rollaattori.

Keväällä 2014 VALLI teki aloitteen maan hallitukselle. VALLIn liittotoimikunnassa (nyk. hallitus) oli pitkin kevättä murehdittu yksin asuvien tilannetta. Päätimme yhdessä Y-säätiön kanssa kääntyä pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen puoleen ja vaatia toimia, joilla selvitettäisiin ne kaikinpuoliset ongelmat, joita tämän maan yksin asuvat kohtaavat. Me emme puhuneet yksinäisyyden tunteesta, vaan konkreettisesta tilastollisesti mitattavasta yksin asumisesta. Näin me jyrisimme kirjeessämme:

Maailmassa on kaksi suurta väestötrendiä: väestön vanheneminen ja yhden hengen asuntokuntien lisääntyminen. Jälkimmäinen trendi on kaikkein voimakkainta ja nopeinta Pohjoismaissa. Yksin elävillä on runsaasti taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä, ihmissuhteisiin, palveluihin ja käytännön elämään liittyviä pulmia. Suomalaisen yhteiskunnan on syytä reagoida tähän väestölliseen muutokseen ja vähentää jo olevia sosiaalisia ongelmia sekä ennaltaehkäistä tulevia ongelmia.

Kirjeemme osoitettiin pääministeri Kataiselle, joka kehotti meitä ottamaan yhteyttä valtionvarainministeri Jutta Urpilaiseen. Aloite johti VALLIn toiminnanjohtaja Virpi Dufvan haastatteluun Ylessä, muutamaan lehtikirjoitukseen, mutta nopeissa poliittisissa käänteissä Urpilainen väistyi, Antti Rinne tuli tilalle, pian koko hallitus vaihtui ja niin edelleen… Aloitteemme joutui pyöritykseen, muutamaan hallitusohjelmaan tuli maininta yksinäisyydestä tai yksin asuvista. Asia ei näyttänyt etenevän.

Nyt teema on noussut uudelleen esille seitsemän vuoden jälkeen Sorsa-säätiön toimesta. Säätiön toiminnanjohtaja Mikko Lievonen ja hankevastaava Maija Mattila julkistivat 24. marraskuuta 2021 raportin nimellä Yksin asuvat esiin! Siinä tuodaan esille mm. seuraavanlaisia asioita:

Suomessa on 1,25 miljoonaa yhden hengen kotitaloutta, mutta yksin asuvista ei puhuta politiikassa. Vaikka moni yksin asuva pärjää hyvin, yksin asuvat ovat keskimäärin muita pienituloisempia ja köyhempiä. Kaksi kolmasosaa perustoimeentulotuen saajista on yksin asuvia. Yhden hengen kotitalouteen työttömyys tai lomautus iskee lujemmin kuin kahteen työssäkäyvään. Asumiseen ja elämiseen kuluu yksin asuvalta ihmiseltä suhteessa enemmän rahaa. Koronapandemia on ollut erityisen hankalaa aikaa yksin asuville. Pandemian aikana yksin asuvien työhyvinvointi on laskenut enemmän kuin muiden.

Raportti suosittaa perustamaan yksin asumiseen keskittyvän parlamentaarisen komitean, jossa kaikki eduskuntapuolueet osallistuisivat yksinasuvien aseman parantamiseen. Hurraa! Tämähän oli meidänkin alkuperäinen tavoite. Nyt lähdetään kaikki tukemaan tätä ehdotusta!

Vappu Taipale
professori, VALLIn entinen puheenjohtaja