Yksityinen sosiaaliala kasvaa

Tilastot ja trendit osoittavat, että yritykset menestyivät sosiaalialan palvelujen kilpailussa. Järjestöjen palvelutuotannon kasvaminen oli hitaampaa. Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut ja avohuolto kasvavat jatkossakin, sillä yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy nykyisestä noin 40 % vuoteen 2025 mennessä.

Yksityinen hyvinvointiala on nopeasti kasvava toimiala. Yksityiset yritykset ja järjestöt tuottavat jo kolmanneksen sosiaalialan palveluista. Vuoden 2014 tilastojen mukaan julkinen sektori tuotti noin 66 %, järjestöt 16 % ja yksityiset yritykset 18 % koko sosiaalipalvelualan tuotannosta.

Julkisen sektorin osuus on vuosien 2000-2014 välillä laskenut 11 %. Järjestöjen osuus on pysynyt lähes samana, jopa prosentin verran laskenut. Yritysten osuus sen sijaan on kasvanut 12 %. Yritystoimipaikkojen määrä ja liikevaihto on kasvanut erityisesti palvelutalojen ja -asuntojen osalta tarkastelukautena 2010-2014. Palvelutaloja on tullut lisää 12 %, henkilöstöä 35 % ja liikevaihtoa 63%. Järjestöpohjaisista vastaavista palveluista ei ole tilastoa erikseen.

Sosiaalipalvelujen kokonaistuotanto vuonna 2014 oli yhteensä 11.093 mrd euroa. Julkisyhteisöjen osuus oli 7.342 mrd euroa, yrityksillä 1.984 mrd euroa ja järjestöillä 1.767 mrd euroa. Kasvua vuosien 2013-2014 välillä oli julkisyhteisöjen osalta 1,4 %, yrityksillä 6,8% ja järjestöillä 0,8%. 

Sosiaalialan yritysten liikevaihto on kasvanut nopeasti koko 2000-luvun. Asumisen sisältävissä palveluissa henkilöstön ja liikevaihdon määrä on kuusinkertaistunut ja avohuollon palveluissa yli kolminkertaistunut. Asumispalveluissa erityisesti suuret yritykset (yli 250 henkilöä) ovat kasvattaneet osuuttaan, pienten yritysten (alle 50 henkilöä) menettäessä osuuksiaan.

Kirjoittaja
Valli ry:n varapuheenjohtaja 

Hanna-Liisa Liikanen

Lähde: Hyvinvointia yksityisesti 2016. Tilastotietoa ja trendejä yksityisen sosiaalialan kehityksestä. Sosiaalialan työnantajat. Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus, Pekka Lith Consulting Oy.