”Ystäviä ei ole koskaan liikaa”

Iloa Arkeen -pysäkillä Tampereen Kalevan Kulman ammattiopisto Tredu’n opiskelijat tekivät videon kävijöistä (videot jutun lopussa). Videolla kuultiin mikä innostaa tulemaan päivittäin Pysäkille:

”Tutustuu uusiin ihmisiin, eihän tuolla neljän seinän sisällä kehenkään tutustu.”

”Ihanaa kun on tällainen paikka tähän tullut, lähelle kotia, tänne voi pistäytyä.”

”Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle, kotoa ulos, sehän se tarkoitus vissiin on?”

Tärkeää on, että toimintaa löytyy läheltä omaa kotia. Se madaltaa kynnystä lähteä mukaan ja osallistua. Pysäkeillä tehtyjen kyselyjen mukaan kävijät tulevat noin 1-2 km säteeltä. Kauempana toimivat paikat eivät houkuta. Toiminnan on oltava sen tyyppistä, että siihen on helppo osallistua tai jäädä välillä vaikka sivustakatsojaksi, sekään ei haittaa: ”Tänne on kiva tulla – saa olla oma itsensä.”

Tampereen Iloa Arkeen-pysäkin kävijät korostivat, että ammattitaitoisten ohjaajien merkitys on suuri, vaikka osa toiminnoista toteutuukin mm. vapaaehtoisten ohjaamina.

Iloa Arkeen -pysäkit vahvistavat yhteisöllisyyttä ja torjuvat yksinäisyyttä

Iloa Arkeen -pysäkit avasivat ovensa ja maksuttoman matalankynnyksen toiminnan kuudella paikkakunnalla lähialueidensa ikäihmisille vuonna 2016. Vajaassa kolmessa vuodessa ikäihmiset ovat löytäneet pysäkit, tuoneet toimintaan omaa tietotaitoaan, ystävystyneet sekä innostuneet mahdollisuudesta toimia halutessaan vapaaehtoisina osaavien ohjaajien luotsaamina.

Jenna Hirvonen haastatteli pro gradu -tutkielmassaan kahden eri kaupungin Pysäkin ryhmätoiminnassa kävijöitä. Hän selvitti, millaisia syitä ikäihmisillä on ollut osallistua matalan kynnyksen ryhmätoimintaan, mitä he kokevat siitä saavansa ja minkälaisia ajatuksia heillä on yksinäisyydestä, jonka vähentäminen on usein yksi vastaavanlaisen toiminnan tavoitteista. (Linkki graduun jutun lopussa).

Haastateltavat toivat esiin samoja asioita, joita Pysäkkien työntekijät olivat myös huomioineet. Oman kodin lähelle tarvitaan paikka, jossa voi osallistua monipuoliseen toimintaan, kohdata ystäviä, tutustua uusiin ihmisiin, saada ajantasaista tietoa, neuvoja ja ohjeita. Vaikuttamalla toimintaan ja olemalla osa yhteisöä saa mielekkyyttä omaan arkeensa.

Osallisuus ja tunne siitä, että kuuluu johonkin, joku on sinusta kiinnostunut, on tärkeää. Ihmisen ikääntyessä syrjäytyminen nähdään suurimpana uhkana ja riskitekijänä hyvinvoinnille ja itsenäisyydelle.

Pysäkeille on tarvetta

Vallin ja Kotien Puolesta Keskusliiton vuosina 2016 -2018 toteutettu valtakunnallinen Iloa Arkeen-pysäkkien koordinaatiohanke osoitti, että Pysäkkien kaltaista toimintaa tarvitaan entistä enemmän, yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia lähellä ikäihmisen arkea ja elinympäristöä.

Hankkeen aikana avatuista Pysäkeistä suurin osa jatkaa toimintaansa. Mukaan Iloa Arkeen -pysäkkiverkostoon on tullut myös uusia toimijoita ja useampia Pysäkkejä on suunnitteilla eri puolille Suomea.

Tällä hetkellä Iloa Arkeen -pysäkkiverkosto on kohdistettu Valli ry:n ja Kotien Puolesta jäsenyhteisöille. Suunnitelmissa on kuitenkin laajentaa toimintaa ja luoda mahdollisuus muillekin järjestöille liittyä verkostoon, hyödyntää valmista konseptia sekä osoittaa matalankynnyksen kaikille avoin toiminta käyttämällä rekisteröityä Iloa Arkeen-pysäkkimerkkiä.

Lisätietoja:

Aulikki Viippola, projektisuunnittelija, Valli ry
aulikki.viippola@valli.fi

Kati Nikola, projektisuunnittelija, Kotien Puolesta keskusliitto ry
kati.nikola@kotienpuolesta.fi

LINKIT:

”Tällaista ihminen tarvii, jos ei se oo erakkotyyppi”

Ikäihmisten kokemuksia matalan kynnyksen ryhmätoiminnasta

Hirvonen Jenna, pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2018

Kalevan kulman kohtaamispaikka

Iloa Arkeen -pysäkkien toimintaa