Välittämisen päivä

Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtuma-teemapäivä (tänä vuonna perjantai 27.11.2020), jonka kunniaksi kannustamme kaikkia välittämään oman elinpiirinsä ikäihmisistä. Päivän aikana kehotamme etenkin kaikkia etsivää vanhustyötä tekeviä jalkautumaan ja tempaisemaan ikäihmisistä välittämisen puolesta.

Jatkamme tänä vuonna samalla teemalla kuin viime vuonna: huoli-ilmoittamisella ja kuulumisten kysymisellä. Molemmat ovat tärkeitä tapoja välittää.

 

MITEN PITÄÄ TOIMIA JOS HERÄÄ HUOLI IKÄIHMISESTÄ?

Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen, mikäli ikääntyneen henkilön pärjääminen huolettaa. Yhteyttä voi ottaa oman kunnan neuvontaan tai katsoa lisätietoa kunnan nettisivuilta. Monissa kunnissa huoli-ilmoitus onnistuu suoraan nettisivujen kautta, sen voi halutessaan tehdä myös nimettömänä. Kunnan vanhustyön viranomaisia auttaa, kun saa ikääntyneestä mahdollisimman paljon tietoa, kuten nimen, iän ja osoitteen tai asuinalueen. Kuitenkin viranomaisiin voi ottaa yhteyttä pienemmälläkin tietomäärällä.

Monissa kunnissa on seniori-info tai vastaava neuvontapaikka ikääntyneille itselleen tai heidän läheisilleen, josta voi kysyä apua tällaisissa tilanteissa. He osaavat myös ottaa selvää siitä, kuinka saada vähälläkin tietomäärällä apua tarvitsevaan ikääntyneeseen yhteyttä. Huoli-ilmoitus velvoittaa kunnan tekemään palvelutarpeen arvioinnin, joten huoli-ilmoituksen tehtyään voi luottaa siihen, että avuntarpeeseen suhtaudutaan vakavasti. Viranomaiset ottavat ikääntyneeseen ihmiseen yhteyttä hienovaraisesti, ja selvittävät hänen tilanteensa kokonaisuudessaan. Tietyillä viranomaisilla, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, on itselläänkin ilmoitusvelvollisuus, mikäli he huomaavat ikääntyneen tarvitsevan apua.

YLÖS