Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme ja kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja, sekä autamme jakamaan kokemuksia. Lisäksi vaikutamme päättäjiin ja yhteiskuntaan tavoitteenamme parantaa ikääntyvien ihmisten hyvinvointia.

Etsivän vanhustyön tekijät tekevät tiivistä yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa kotona asuvien ikäihmisten parhaaksi sekä auttamiseksi riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Tavoitteemme

  • VERKOSTOITUMINEN: Lisäämme etsivää työtä tekevien ammattilaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
  • OSAAMINEN: Vahvistamme ja vertaiskehitämme etsivän ja löytävän työn osaamista.
  • VAIKUTTAMINEN: Vaikutamme yhteiskuntaan, jotta ikäihmisten hyvinvointi paranee ja turvallisuus sekä osallisuus lisääntyvät.

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyön toimintamalli

Ajankohtaista

Puhelinsoitoilla etsivää vanhustyötä -selvitys

VALLIssa on tehty selvitys kunnissa ikääntyneille soitetuista puhelinkierroksista koronakeväänä 2020. Selvityksessä kerrotaan mm. siitä, miten soittokierrokset toteutettiin ja miten ne otettiin vastaan. Selvitystä voidaan hyödyntää, kun etsivän vanhustryön käytäntöjä kehitetään. 

Askeleet etsivään -kortit

Etsivän vanhustyön navigaatiokortit

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka tarjoaa vastauksia kysymyksiin: Mitä etsivä vanhustyö on? Miten sitä tehdään?  Mitä se työntekijältä edellyttää?
Kortit ovat pitkän linjan etsivän vanhustyön toimijoiden kehittämiä ja ne ovat osa etsivän vanhustyön työkalupakkia.

Askeleet etsivään -kortit
YLÖS