Hyvin usein Suomessa ja muuallakin maailmassa vanhat ihmiset nähdään samaan kategoriaan kuuluviksi, homogeenisena ryhmänä. Samaan toki syyllistymme muidenkin ikäryhmien osalta. Meillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 874 000 yli 70-vuotiasta henkilöä, ja yli 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli yhteensä 1 231 274*. Eläminen ja toiminta on hyvin erilaista 65-vuotiailla kun 105- vuotiailla. 40 vuoden aikajana on pitkä; ero

Kannanotto 15.4.2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ilmaisee huolensa ja kantansa niin kunnille kuin valtiollekin liittyen koronaepidemian aikaansaamaan tilanteeseen kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiin. Vanhuksia ja vanhusjärjestötoimijoita ei saa nyt unohtaa: järjestöjen laaja-alaista toimintaa tullaan tarvitsemaan koronaepidemian jälkeenkin. VALLI ry:llä on eri puolella Suomea useampia jäsenyhteisöjä, jotka ovat hyvin haastavassa tilanteessa. Nämä VALLIn jäsenet ovat

Mielipidekirjoitus 3.3.2020 Viime viikkoina on käyty keskustelua kansalaisten digitaidoista (HS Mielipide). Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI, kuten monet muut järjestöt, on toiminut ikääntyvien ja vanhojen ihmisten digitaitojen edistämiseksi. Myös esimerkiksi pankit ovat tarjonneet ohjausta asiakkailleen, jopa omaa asiakaskuntaa laajemmin. Maailma on sähköistynyt ja vauhti ei jatkossakaan näytä hidastumisen merkkejä. Muutos tuo paljon mahdollisuuksia, mutta vauhdin