UUTISARKISTO

Lue täältä VALLIn arkistoidut uutiset vuosilta 2014-2018.

Kuluvan kevään kolmas Vanhustyön Trainee -ohjelma on tarjonnut yhteistyössä Betesda-säätiön kanssa nuorille mahdollisuuden tutustua vanhuksiin ja vanhustyöhön. Palvelukoti Hopeassa Vantaalla nuoret ovat päässeet autenttisessa ympäristössä viettämään aikaa vanhusten parissa, kokeilemaan apuvälineiden käyttöä ja seuraamaan alan ammattilaisten työskentelyä. Läsnäolo palvelukodin arjessa avaa nuorille vanhustyön kokonaisuutta ihan eri tavalla kuin työhön perehtyminen pelkkien tietoiskujen ja tutustumiskäyntien kautta.

Etsivän työn verkostokeskuksen koulutuspäivässä 6.6.2018 sateli mitä mielikuvituksellisimpia ideoita, joiden avulla ikäihmisiä voisi tavoittaa. Koulutukseen osallistujat pyydettiin ensin keksimään hyviä tavoittamisideoita muutaman minuutin ajan. Sen jälkeen näkökulmaa vaihdettiin ja osanottajat laittoivat hullutteluvaihteen silmään, sillä heitä pyydettiin keksimään mahdollisimman erikoisia ja villejä ideoita – ja niitähän iltapäivän kenties jo väsyneinä tunteina syntyikin! Osa ideoista keskittyi iäkkäiden

Ympäristöministeriö koordinoi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa 2013–2017 ja käynnisti vuoden 2017 lopulla selvityksen ikäteknologian esittely-, neuvonta- ja ohjauspaikoista sekä ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus ja ikäteknologia-asiantuntija Kristina Forsberg tekivät selvityksen, jonka tulokset on raportoitu uunituoreessa oppaassa. Esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yksityiset toimijat auttavat ikäteknologiaan liittyvässä ohjauksessa ja neuvonnassa. Lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteydessä

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan uusilla hankkeilla Syksyllä 2018 käynnistyy STEA:n erillisrahoituksella eri puolilla maata 20 ikäihmisille suunnattua hanketta.  STEA:n rahoittaman Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan. Uusien hankkeiden kohderyhmänä ovat ikäihmiset, jotka ovat haasteellisissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden tai taloudellisesti vaikean tilanteen takia.  Tavoitteena on löytää uusia avun ja tuen tarpeessa

OIKEUS OMIEN RAHA-ASIOIDEN HOITAMISEEN TURVATTAVA MYÖS IÄKKÄILLE Yhä useampi yli 65-vuotias hoitaa pankkiasiansa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Suuri osa iäkkäistä kokee pärjäävänsä digipalveluiden kanssa hyvin ja on valmis oppimaan uutta, kunhan opettaminen tehdään ikäihmiselle sopivalla tavalla. Samaan aikaan puoli miljoonaa ikäihmistä ei omista tai käytä lainkaan tietokonetta, nettiliittymää tai älypuhelinta ja on vaarassa jäädä täysin

Haastattelimme Evondos Oy:n Leena Manneria Evondosin robotisoidusta lääkeannostelupalvelusta, johon pääsee tutustumaan DigiAgeTalk-tapahtumassa. Lääkeannostelurobotti auttaa kotihoidon asiakasta ottamaan oikean lääkkeen oikeaan aikaan. Näin hoitajille jää enemmän aikaa asiakkaan hoitamiseen ja jutusteluunkin. Robotti auttaa toisaalta asiakasta pärjäämään itsenäisemmin, kun lääkkeen annosteluun ei tarvitse enää hoitajaa. 1. Miten Evondos-palvelu auttaa ikäihmisiä? Entä hoitohenkilökuntaa? Evondos-palvelu tuo lääkehoitoon turvaa ja

DigiAgeTalk 2018 -tapahtumaa voi seurata tapahtumapäivänä 5.6.2018 livenä tai jälkikäteen täältä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry järjestää opintomatkan Hollantiin syksyllä 2018. Yhteistyössä Oy Kon-Tiki Toursin kanssa järjestettävällä matkalla vieraillaan vanhusten asumis- ja muissa palveluissa ja kuullaan Hollannissa tehtävästä vanhustyöstä. Matkaan sisältyy ainakin neljä tutustumiskohdetta sekä puolipäiväseminaari tai asiantuntijapuheenvuoroja Hollannin vanhuspalveluista. Ohjelma tarkentuu elo-syyskuun aikana. Katso alustava matkaohjelma.  Hollanti on vanhustenhuollon edelläkävijämaa jossa monipuolista vapaaehtoistoimintaa on hyvin

Usein mielenterveyteen ja yksinäisyyteen liittyvistä asioista vaietaan. Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee uudenlaisia keinoja tavoittaa ikääntyvät ihmiset, jotka kaipaavat yhteisöä, toimintaa ja tukea oikea-aikaisesti. Mielellään-verkoston tilaisuuksiin kutsutaan ikääntyviä ja eläkkeelle jääneitä ihmisiä käymään dialogia muun muassa eläkkeelle jäämisestä, mielen hyvinvoinnista, osallisuudesta ja toimijuudesta. Dialogin avulla pystytään rakentamaan keskinäistä ymmärrystä, luomaan matalan kynnyksen kohtaamista ja vahvistamaan osallisuutta. Kehittyäkseen

Huhtikuussa on oikea aika muistaa merkitä lokakuun Isovanhempien päivä omaan tapahtumakalenteriin ja aloittaa oman tapahtuman tai juhlan suunnittelu. Me Vallissa olemme aloittaneet Isovanhempien päivän suunnittelun ja kutsumme sinua mukaan omalla tapahtumallasi. Tule mukaan: järjestä oma tapahtuma tai juhla, ihan pieni tai vähän suurempi ja kerro siitä meille – me kerromme tapahtumastasi eteenpäin. Isovanhempien päivää juhlistetaan

Huhtikuussa Ukonpäivänä Iloa Arkeen-pysäkeillä naulattiin ja naputettiin urakalla. Lintujen kevätmuutto on meneillään ja uusia koteja tarvitaan pesimäpuuhiin.    Iloa Arkeen -pysäkeillä nikkaroitiin 4.4 Ukonpäivänä linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja. Turun Pysäkillä pidettiin Heikin luontokutsut lintuteemalla. Myöhemmin kuun lopulla käydään myös linturetkillä tarkkailemassa lintujen kevätmuuttoa ja pönttöjen käyttöönottoa.  Linnunpönttö-tempauksen tavoitteena oli erityisesti saada miehiä mukaan Iloa Arkeen-toimintaan. Pönttötalkoissa on

Heidi Nieminen aloitti maaliskuussa Vanhus- ja lähimmäispalvelu Valli ry:n toimistosihteerinä. Heidi työskentelee ”työyhteisön monitoimihenkilönä” ja toimenkuvaan kuuluu paljon asioita asiakaspalvelutehtävistä muiden työntekijöiden avustamiseen ja esimerkiksi erilaisten rekistereiden ylläpitämiseen. Heidi on koulutukseltaan Yhteisöpedagogi (AMK) ja ennen Valliin tuloaan hän on toiminut tapahtuma-assistenttina Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston alueellisessa järjestössä. Siellä hän järjesti mm. Suomi 100 -juhlavuoteen liittyviä tapahtumia. Heidillä on

TOP